آرامگاه حضرت باب در دامنه شمالى كوه كرمل در حيفا، اسرائيل، يكى از زيارتگاه هاى بهائيان است كه به عنوان ميراث جهانى شناخته شده است. سالانه نيم ميليون نفر از اين محل به عنوان يكى از جاذبه هاى حيفا بازديد مى كنند

انتخاب زيارتگاه بهائيان به عنوان ميراث جهانى

شهر كُبك
٨ ژوئيه ۲٠٠٨
سرويس خبرى مرکز جهانى بهائى

یك کميته سازمان ملل در نشستى در شهر كُبك در كانادا دو زيارتگاه بهائى واقع در اسرائيل را داراى ’ارزش والاى جهانى‛ خواند و آنها را به عنوان بخشى از ميراث فرهنگى بشريت شناخت.

تصميم امروز كميسيون ميراث جهانى يونسكو به معناى آنست كه دو مكان مقدس بهائيان —يعنى آرامگاه‌هاى مؤسسين اين آئين— به فهرستى از اماكن شناخته‌شدۀ بين‌ المللى مانند ديوار چين، اهرام مصر، تاج‌محل و استون‌هنج (stonehenge) افزوده شد.

اماكن مهم دينى مانند واتيكان، بخش قديمى بيت المقدس، و بوداهاى باميان، كه اخيراً نابود شد، نيز در فهرست ميراث جهانى قرار دارند.

زيارتگاه‌هاى بهائى نخستين اماكن مرتبط با يك آئين دينى تازه تولد يافته هستند كه به فهرست يونسكو، نهاد آموزشى، علمى و فرهنگى سازمان ملل متحد، افزوده شده‌اند.

اين دو زيارتگاه يكى در نزديكى بخش قديمى عكا در ساحل شمالى اسرائيل — كه خود بخشى از ميراث جهانى است— و ديگرى در كوه كرمل در حيفا آرامگاه مؤسسين آئين بهائى، حضرت باب و حضرت بهاءالله، هستند.

بهائيان معتقدند كه حضرت باب و حضرت بهاءالله هر دو پيامبران الهى هستند و آرامگاه اين دو زيارتگاه جامعۀ پنج ميليون نفرۀ آنهاست. آرامگاه حضرت بهاءالله قبلۀ بهائيان جهان است و از اين نظر قابل مقايسه با ديوار ندبه در بيت المقدس براى يهوديان و خانه كعبه براى مسلمين است.

حضرت بهاءالله در ايران به دنيا آمد و بعداً به عكا كه در آن زمان بخشى از امپراطورى عثمانی بود تبعيد شد و در سال ۱٨٩۲ در همان جا درگذشت. حضرت باب در سال ۱٨۵٠ در ايران تيرباران شد و بقاياى جسدش بعدها براى خاكسپارى به حيفا منتقل شد.

اين دو آرامگاه به خاطر باغ‌هاى زيبائى كه آنها را احاطه كرده قابل توجه هستند. در طراحى اين باغ‌ها عناصرى از فرهنگ‌هاى گوناگون در هم آميخته شده‌اند. غير از زائران بهائى، سالانه صدها هزار بازديد‌ كننده‌های دیگر از اين باغ‌ها ديدن مى‌كنند.

آرامگاه حضرت بهاءالله – مقدس ترين زيارتگاه براى پيروان آئين بهائى- در نزديكى عكا در شمال حيفا نيز بخش ديگرى از ميراث جهانى است

آلبرت لينكلن، دبيركل جامعۀ بين المللى بهائى، گفت: "ما از تصميم يونسكو در شناخت اماكن مقدس ديانت بهائى استقبال مى‌كنيم. ديانتى كه طى ۱۵٠ سال از جمعيتى كوچك در خاورميانه به يك جامعه جهانى با پيروانى در تقريباً تمامى كشورها تبديل شده است."

فهرست ميراث جهانى را يونسكو در سال ۱٩٧۲ براى شناسائى و حفاظت "ميراث‌هاى فرهنگى و طبيعى با ارزش‌هاى والاى جهانی" ايجاد كرد .

تا به حال ۱٨۴ كشور معاهده ميراث جهانى را كه معيارهاى كلى انتخاب اين اماكن را تعيين مى‌كند امضا كرده‌اند و بيش از ٨۵٠ محل از جمله اماكن طبيعى مانند سرنگتى در آفريقاى شرقى و آبسنگ‌هاى بزرگ مرجانى در استراليا به موجب آن به ثبت رسيده‌اند .

كميتۀ ميراث جهانى از ۲۱ كشور امضا كنندۀ عهدنامۀ ميراث جهانى تشكيل مى شود . اين كميته هرسال در كشورى كه رياست كميته را برعهده دارد تشكيل جلسه مى‌دهد .

رئيس امسال اين كميته دكتر كريستينا كمرون از كاناداست و اجلاس آن در شهر كبك برگزار مى‌شود كه خود يكى از ميراث‌هاى جهانى است و امسال چهارصدمين سال تولدش را جشن مى‌گيرد.

The Bahá’í Faith
The official website of the worldwide Bahá’í community.
Bahá’í Reference Library
A website containing authoritative writings and guidance of Bahá’u’lláh, the Báb, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi and the Universal House of Justice, as well as other Bahá’í texts.
The Universal House of Justice
An official website of the Bahá’í Faith that provides information about the Universal House of Justice and makes available selected statements and letters which have been written by it or prepared under its supervision.
The Life of Bahá’u’lláh
A photographic narrative of the life of Bahá’u’lláh. Included on this site are pictures of His birthplace, the cities of His exile, the cell in which He was confined for two years, His final resting place, examples of His handwriting, and relics of His life.

National Bahá’í Communities
A page containing links to the websites of many national Bahá’í communities from around the world.
Frontiers of Learning
This film captures the insights and experiences of people from four communities across the world whose efforts to build vibrant communities are at the frontiers of learning.
Arising to Serve
A film recounting highlights of the 41 regional Bahá’í conferences called by the Universal House of Justice in 2008.
Attaining the Dynamics of Growth
A selection of photographs of Bahá’í community life from around the world.

Bahá’í World News Service
The official news website of the worldwide Bahá’í community.
Bahá’í International Community United Nations Office
The official website of the Bahá’í International Community’s Office at the United Nations. The site contains news and information about recent activity and provides access to BIC statements, reports, and other publications.