View a larger version از جمله کسانی که در جلسه ارائه بیانیۀ " ريشه كنى فقر، حركتى متحد به جلو" در ۱۴ فوریه ۲۰۰۸ شرکت داشتند، از سمت چپ به راست، خانم بانی دوگال، نمايندۀ ارشد جامعه بين‌المللی بهائی در سازمان ملل متّحد؛ آقای نيخيل ست، مدير دفتر هماهنگى و پشتيبانى (ECOSOC) در بخش امور اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل (DESA)؛ خانم جوليا برگر، نويسنده و پژوهشگر ارشد جامعه بين المللى بهائى؛ و خانم طاهره نيلور، يكى از نمايندگان جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد.

جامعه بين المللى بهائى بيانيه‌اى در مورد ريشه كنى فقر در جهان منتشر كرد

نيويورك
١۵ فوريه ٢۰۰٨ برابر ۲۶ بهمن ۱۳۸۶
(سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى)

جامعه بين المللى بهائى در بيانيه تازه اى خواستار برخوردى هماهنگ و مبتنى بر اصول براى ريشه كنى فقر در جهان شد.

نمايندگان اين جامعه روز گذشته بيانيه اى را كه عنوان آن، "ريشه كنى فقر، حركتى متحد به جلو" است در مراسمى در دفتر جامعه بهائى در برابر مقر سازمان ملل متحد رونمائى كردند. در حدود چهل نفر از نمايندگان نهادهاى غير دولتى و مؤسسات مختلف سازمان ملل در هنگام ارائه اين بيانيه حضور داشتند.

به گفته طاهره نيلور، يكى از نمايندگان جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، اين بيانيه در تقارن با چهل و ششمين اجلاس كميسيون توسعه اجتماعى سازمان ملل، كه از ششم تا پانزدهم فوريه ٢۰۰٨ برگزار شد، منتشر شده است.

خانم نيلور گفت: "امسال تمركز كميسيون بر حمايت از ايجاد اشتغال كامل و شغل مناسب براى همه است. البته اينها عوامل مهمى در ريشه كنى فقر هستند اما ما مى خواستيم برخورد هماهنگ ترى را پيشنهاد كنيم، برخوردى كه به مجموعه گسترده مسائلى بپردازد كه بايد براى از ميان بردن فقر در سطح جهان به طور هماهنگ مورد توجه قرار بگيرد."

اين بيانيه از مؤسسات و افراد در سراسر جهان  دعوت مى كند كه به ارزش هاى بنيادى اخلاق نظير اتحاد و عدالت اولويت بدهند و با ارائه تعريفى تازه از مبانى فقر مى گويد "فقر را مى توان به نبود آن بخش از منابع اخلاقى، اجتماعى و مادى تعبير كرد كه براى تكامل ظرفيت هاى معنوى، فكرى و اجتماعى افراد، جوامع و مؤسسات مورد نياز است."

بيانيه آنگاه به زمينه هاى خاصى اشاره مى كند كه اگر فعاليت هاى مربوط به كاهش فقر بر آنها متمركز شود مفيدتر خواهد بود؛ از آن جمله رهبرى و حكومت، حقوق بشر، جنسيت، توسعه قابل دوام، كشاورزى، اشتغال، مسئوليت فردى، آموزش و مذهب.

در جلسه ارائه اين بيانيه، نيخيل ست، از بخش امور اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل و جوليا برگر، نويسنده و پژوهشگر ارشد جامعه بين المللى بهائى، نيز سخنانى ايراد كردند.

آقاى ست گفت "پيام اصلى بيانيه اين است كه آنچه ما نياز داريم اتحاد عمل است. اگر اين روح برانگيخته شود ما در اين مبارزه موفق شده ايم."

آقاى ست كه مدير دفتر هماهنگى و پشتيبانى (ECOSOC ) در بخش امور اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل (DESA ) است، از تجارب خود در ممالك در حال توسعه، از جمله وطن خودش هند، صحبت كرد و توصيه كرد توجه بيشترى به يافتن راه حل هاى خاص براى هر كشور مبذول شود. وى گفت "راه حل هاى كلى كافى نيستند" و اشاره كرد كه مباحث فرهنگى و ملكى در اين ميان نقش مهمى دارند. "براى غلبه بر فقر به بررسى هاى جامعه-محور نياز است."

آقاى ست مسأله گرسنگى را نيز مورد تأكيد قرار داد. وى گفت “مشكل سوء تغذيه نياز به راه حل ويژه خودش دارد.” و افزود در كشور خود او چهل در صد كودكان زير پنج سال از كمبود مواد غذائى رنج مى برند.

آقاى ست اشاره كرد كه گاهى نهادهاى بين المللى توجه شان بيشتر به اندازه گيرى فقر است تا اقدامى در جهت از ميان بردن آن.

وى گفت: "گروه بندى هاى اقتصاد كلان نمى تواند تحقير ناشى از فقر را آنچنان كه بيانيه شما به زيبائى نشان داده به نمايش بگذارد."

خانم برگر در سخنانى كه ايراد كرد گفت موضوع فقر از عوامل پيچيده ديگر مانند حقوق بشر، توسعه و شرايط محيط-زيستى تفكيك پذير نيست. وى افزود اين كه جامعه ملل متحد شروع به قبول ارتباط تنگاتنگ اين عوامل كرده و تمركزش را بر يافتن راه حلى جامع الاطراف گذاشته، نشانه اى مثبت است.

خانم برگر گفت: "نمى خواهم غلو كرده باشم اما رسيدن به اين تغيير در نحوه نگرش بى شباهت به انقلاب كوپرنيكى نيست كه نشان داد زمين به دور خورشيد مى گردد نه برعكس."

خانم برگر گفت اين بيانيه اصلاً در پاسخ به درخواست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد فراهم شده بود كه به منظور جهت دادن به مذاكرات پيرامون رابطه حقوق بشر و فقر شديد براى تهيه "فهرستى از اصول راه نما" كمك خواسته بود.

در همين جهت جامعه بين المللى بهائى با گزيده اى از اعضاى جامعه در اطراف جهان تماس گرفت و از آنها خواست جلساتى با حضور افراد محلى براى بحث در باره فقر و حقوق بشر برگزار كنند.

"اين گفتگوها در شش كشور...برزيل، گايانا، هائيتى، هند، ناميبيا و تركيه... انجام شد و حاصل اين مشورت ها به جمع آورى تجارب و دريافت هاى بى واسطه كسانى انجاميد كه بيش از همه در معرض فقر بوده اند."

براى خواندن بیانیۀ "ريشه كنى فقر، حركتى متحد به جلو" به زبان انگلیسی اين پیوند را دنبال كنيد:
www.bic.org/statements-and-reports/bic-statements/08-0214.htm

The Bahá’í Faith
The official website of the worldwide Bahá’í community.
Bahá’í Reference Library
A website containing authoritative writings and guidance of Bahá’u’lláh, the Báb, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi and the Universal House of Justice, as well as other Bahá’í texts.
The Universal House of Justice
An official website of the Bahá’í Faith that provides information about the Universal House of Justice and makes available selected statements and letters which have been written by it or prepared under its supervision.
The Life of Bahá’u’lláh
A photographic narrative of the life of Bahá’u’lláh. Included on this site are pictures of His birthplace, the cities of His exile, the cell in which He was confined for two years, His final resting place, examples of His handwriting, and relics of His life.

National Bahá’í Communities
A page containing links to the websites of many national Bahá’í communities from around the world.
Frontiers of Learning
This film captures the insights and experiences of people from four communities across the world whose efforts to build vibrant communities are at the frontiers of learning.
Arising to Serve
A film recounting highlights of the 41 regional Bahá’í conferences called by the Universal House of Justice in 2008.
Attaining the Dynamics of Growth
A selection of photographs of Bahá’í community life from around the world.

Bahá’í World News Service
The official news website of the worldwide Bahá’í community.
Bahá’í International Community United Nations Office
The official website of the Bahá’í International Community’s Office at the United Nations. The site contains news and information about recent activity and provides access to BIC statements, reports, and other publications.