تمامى هفت تن اعضاى گروهی که به امور بهائيان ايران رسیدگی می‌کنند بازداشت شدند. شش تن از آنها صبح روز ١۴ مه در منازلشان در تهران دستگير شدند. نشسته از چپ به راست، آقاى بهروز توكلى، آقاى سعيد رضائى، و ایستاده، خانم فريبا كمال آبادى، آقاى وحيد تيزفهم، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى و خانم مهوش ثابت هستند

در عملياتى مشابه دستگيرى‌هاى مرگبار سال‌هاى دهه ١٩٨٠، شش تن از رهبران جامعۀ بهائى در ايران بازداشت شدند

نيويورک
١۵ مه ۲٠٠٨ برابر با ۲۶ اردیبهشت ١۳٨٧
سرويس خبرى مرکز جهانى بهائى

شش تن از رهبران جامعۀ بهائيان ايران ديروز در عمليات هماهنگ شده‌اى دستگير و به زندان مشهور اوين منتقل شدند. اين دستگيرى‌ها به طرز نگران كننده‌اى يادآور دورۀ مشابهى در سال‌هاى ١٩٨٠ است كه تعداد كثيرى از رهبران جامعۀ بهائى به طور جمعى بازداشت و مآلاً به قتل رسيدند.

صبح روز چهارشنبه مأمورين امنيتى بعد از ورود به منازل اين شش مرد و زن، كه همگی اعضاى گروهی هستند که در سطح ملی به حد اقل امور بهائيان ايران رسیدگی می‌کند، پس از پنج ساعت تجسس آنها را به همراه خود بردند.

هفتمين عضو اين گروه هماهنگ كننده در اوائل ماه مارس بعد از آنكه ظاهراً به بهانۀ ساده‌اى به وزارت اطلاعات احضار شده بود در مشهد بازداشت شد.

خانم بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "ما شديدا به بازداشت‌هاى خواهران و برادران بهائی خودمان در ايران معترضيم. تنها جرم اين افراد اعتقاد آنها به آئين بهائى است."

وى افزود: "آنچه اين دستگيرى‌ها را بيشتر نگران كننده مى‌كند شباهت آن با بازداشت و ربودن اعضاى دو شوراى ملى ادارۀ جامعه بهائى ايران در سال‌هاى اوليۀ دهۀ هشتاد است كه به مفقودى يا اعدام ١٧ نفر منجر گردید."

خانم دوگال اضافه كرد: "حملات به خانه‌هاى اين بهائيان سرشناس به طور كاملاً هماهنگ انجام شده است و نشان دهندۀ يك تلاش در سطح بالا براى آسیب رساندن دو باره به جامعۀ بهائی ايران و مرعوب ساختن اعضای آن است."

بازداشت شدگان روز گذشته عبارتند از: خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، آقاى بهروز توكلى و آقاى وحيد تيزفهم. همه ساكن تهران. خانم كمال آبادى و آقايان توكلى و تيزفهم پيشتر نيز بازداشت و پس از گذراندن دوره‌هائى از پنج روز تا چهارماه آزاد شده بودند.

خانم مهوش ثابت، عضو بازداشت شده در پنجم ماه مارس در مشهد، نيز ساكن تهران است. خانم ثابت، در مشهد برای پاسخگوئى به سؤالاتى در بارۀ دفن يك فرد در گورستان بهائيان شهر به وزارت اطلاعات احضار شده بود.

در ٢١ اوت سال١٩٨٠ همۀ نه نفر اعضاى محفل روحانى ملى بهائيان ايران ربوده شدند و بعداً هم نشانى از آنها پيدا نشد. مطمئناً همگى آنها به قتل رسيده‌اند.

بلافاصله محفل روحانى ملى بهائيان ايران مجددا تشكيل شد اما اين محفل نيز با اعدام هشت عضو آن در بیست و هفتم دسامبر سال ١٩٨١ دو باره متلاشى گرديد.

تعدادى از اعضاى شوراهاى محلى بهائى، معروف به محافل محلى بهائى، نيز در سال‌هاى نخستين دهۀ ١٩٨٠ بازداشت و اعدام شدند تا اينكه بالاخره فريادهاى اعتراض بين‌المللى حكومت ايران را مجبور كرد از سرعت اعدام بهائيان بكاهد. از سال ١٩٧٩ بيش از دويست بهائى در ايران كشته يا اعدام شده‌اند هرچند از سال ١٩٩٨ به بعد كسى به اين عنوان اعدام نشده است.

در سال ١٩٨۳ حكومت ايران همۀ مؤسسات رسمى ادارى بهائى را غيرقانونى اعلام كرد و به دنبال آن جامعه بهائى ايران محفل روحانى ملى را كه نهادى منتخب جامعه است به همراه قريب به چهارصد شوراى منتخب محلى تعطيل كرد و بهائیان در سراسر ایران تقریباً تمام فعالیت‌های تشکیلاتی خود را متوقف کردند.

گروه غير رسمى ملى، معروف به ياران، كه جمع دستگير شدگان ديروز و ماه مارس تنها اعضاى آن هستند، بعداً با اطلاع مقامات دولتی براى رسيدگى به نيازهاى گوناگون جامعۀ سيصد هزار نفرۀ بهائيان ايران كه بزرگترين اقليت مذهبى در كشور است، تشكيل گرديد.

The Bahá’í Faith
The official website of the worldwide Bahá’í community.
Bahá’í Reference Library
A website containing authoritative writings and guidance of Bahá’u’lláh, the Báb, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi and the Universal House of Justice, as well as other Bahá’í texts.
The Universal House of Justice
An official website of the Bahá’í Faith that provides information about the Universal House of Justice and makes available selected statements and letters which have been written by it or prepared under its supervision.
The Life of Bahá’u’lláh
A photographic narrative of the life of Bahá’u’lláh. Included on this site are pictures of His birthplace, the cities of His exile, the cell in which He was confined for two years, His final resting place, examples of His handwriting, and relics of His life.

National Bahá’í Communities
A page containing links to the websites of many national Bahá’í communities from around the world.
Frontiers of Learning
This film captures the insights and experiences of people from four communities across the world whose efforts to build vibrant communities are at the frontiers of learning.
Arising to Serve
A film recounting highlights of the 41 regional Bahá’í conferences called by the Universal House of Justice in 2008.
Attaining the Dynamics of Growth
A selection of photographs of Bahá’í community life from around the world.

Bahá’í World News Service
The official news website of the worldwide Bahá’í community.
Bahá’í International Community United Nations Office
The official website of the Bahá’í International Community’s Office at the United Nations. The site contains news and information about recent activity and provides access to BIC statements, reports, and other publications.