طهران

حضرت ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای یار مهربان نامۀ سلخ شهر ربیع‌الأوّل سنۀ ١٣٢٧ وصول یافت و بر مضمون اطّلاع حاصل شد از عدم فرصت مختصر مرقوم میشود زیرا نامه‌های مفصّل از پیش ارسال گردید در خصوص نیریز آنچه باید و شاید مرقوم گردید نسخه‌ئی از بعضی نامه‌ها ارسال به طهران میشود اطّلاع خواهید یافت در خصوص بعضی ترتیبها و ارسال بعضی باطراف مرقوم نموده بودید بسیار موافق

و امّا قضیّۀ بدخواهان که یاران را بهواخواهی دولت نسبت میدهند حقیقت حال یقین است که واضح و آشکار گردد و نامه‌ئی که بجناب حاجی میرزا عبداللّه صحیح‌فروش در این پست ارسال میگردد ملاحظه نمائید ما را بهیچ طرفی تعلّقی نه نه طرفدار دولت قاهره‌ایم نه هم‌افکار ملّت باهره از جمیع نزاعها در کناریم و خیرخواه عموم و تضرّع و دعا بدرگاه خدا کنیم که این دو عنصر محترم را با یکدیگر آمیزش دهد بقسمی که عنصر واحد گردند و سبب عزّت و ترقّی و بزرگواری دولت و ملّت شوند الحمد للّه بفضل حقّ با جمیع فرق عالم بصلح و آشتی کوشیم و محبّت و دوستی نمائیم و خیرخواهی و راستی طلبیم و در این سبیل جانفشانی نمائیم

و امّا مسئله‌ئی که تعلّق بخود شما دارد آنچه ممکن انشآءاللّه قصور نگردد جمیع یاران را تحیّت مشتاقانه برسانید و علیکم البهآء الأبهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر