نلسن نیوهمشار

امة ‌اللّه ارنا ترو

هو اللّه

ای دختر عزیز نامۀ تو رسید من در دبلینم گاهی در بالا گاهی در پائین در هوتل هستم هر وقت میل داری بیا شاید تا دو هفته بمانم بعد ببستن مراجعت کنم و علیک البهآء الابهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.