هوالله

جناب حاجی احمد جناب حاجی سیّد هاشم جناب حاجی محمّد حسن جناب آقا حسین جناب آقا زین‌العابدین علیهم بهآء الله الأبهی

هوالله

ای مؤمنان ایمان چون سراج وهّاجست و چون در زجاج قلب برافروزد پرتوش بر ارکان زند افعال و اعمال مخلصین ظهور نماید پس باید بصفاتی متّصف و باخلاقی عامل گشت که آیات واضحهٴ نورانیّت ایمان باشد از جمله انجذابست از جمله اشتعال و احتراق بنار محبّت الله خمودت بحرارت تبدیل گردد و برودت بشعلهٴ نار احدیّت و البهآء علیکم ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.