١۵٢١

بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی

جوهر حمد و لطیفۀ ثنا و ساذج شکر بساط اقدس اعزّ حضرت محبوبی را لایق و سزاست که اولیای خود را از کوثر اطهر زندگانی بخشید و بر خدمت امر قائم نمود تا بکمال روح و ریحان و استقامت کبری عالم را از نفحات بیان رحمن معطّر نمایند اولئک عباد قد انزل اللّه ذکرهم و ثنآئهم فی کتبه و زبره و صحفه و الواحه هم الّذین ما منعتهم شئونات الخلق عن الاقبال الیه و القیام علی خدمته یصلّین علیهم الملأ الاعلی و اهل الجنّة العلیا و الّذین یطوفون العرش فی صباح و مسآء

سبحانک یا الهی و محبوبی و مقصودی ایّد اولیآئک علی ذکرک و ثنآئک علی شأن یرتفع به رایات امرک ای ربّ وفّقهم علی خدمتک ثمّ انصرهم بجنود الغیب انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الّا انت القویّ القدیر

عرض اینفانی خدمت آنمحبوب مکرّم آنکه دو پاکت یکی باسم جناب محبوبی ملّا علی اکبر علیه بهآء اللّه و دیگری باسم جناب ابن اسم اللّه الاصدق علیهما بهآء اللّه ارسال شد انشآء اللّه آنمحبوب کمال جد و جهد را در وصول آن مبذول دارند هر چه زودتر برسد احبّست عند اللّه از حق میطلبم که آنجناب را مؤیّد فرماید بر خدمت امر خود الحمد للّه مؤیّد بوده و هستید و عنقریب آثار آن ظاهر خواهد شد انّه لا یضیع اجر المحسنین از قبل عرض شده بود مکتوبی این خادم فانی در جواب دستخطّ عالی ارسال میدارد تعویق آن تا حال سبب خجلت شده و حال هم چنین اتّفاق افتاد که این عبد در خارج سجن بارسال جواب مراسلات جنابین مذکورین مشغول بود و جواب آنمحبوب از قبل نوشته در شهر مانده و مجال هم نبود اینعبد تدارک آن نماید و ارسال دارد امید عفو بوده و هست انشاء اللّه دفعۀ دیگر ارسال حضور میشود دستخطّی حضرت غصن اللّه الاکبر روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومه الاطهر فدا مخصوص آنمحبوب مرقوم داشتند ارسال شد خدمت جمیع اولیا و دوستان آن ارض که از کوثر استقامت آشامیده‌اند و بافق امر ناظرند تکبیر معروض میدارم و از برای کل از حق جلّ اجلاله توفیق و تأیید میطلبم انّه لهو المؤیّد الموفّق العلیم الحکیم و الحمد للّه ربّ العالمین

خ‌ادم

فی ٢٩ جمادی ‌الاولی سنه ١٢٩٩

[یادداشت]

  • ١

    ارقام ٢ و ۵ و ١ بر طبق حساب ابجد بترتیب معادل عددی حروف ”ب“ و ”ه“ و ”الف“ است که مجموع آنها کلمه ”بها“ را تشکيل ميدهد.

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ٣ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر