هو

علیکم یا اهل القبور سلام اللّه مالک الظّهور و مکلّم الطّور طوبی لکم قد فزتم بالایمان فی ایّام فیها ارتعدت فرائص الادیان البهآء علیکم و علی اوّلکم و آخرکم و ظاهرکم و باطنکم

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر