هو اللّه لا اله الّا هو

یا عبداللّه علیک بهآء اللّه انّا نبشّرک فی اوّل البیان بقبول عملک لوجه اللّه ربّ العالمین قد اعترف لسان العظمة بتوجّهک و حضورک و قیامک لدی باب فتح علی من فی السّموات و الأرضین انّا نبشّرک ببشارة اخری لتبشّر النّبیل قبل بآء علیه بهائی بما اشرقت شمس الاذن من افق ارادة اللّه ربّ العرش العظیم قل

لک الحمد یا الهی بما استجبت دعائی روحی لعنایتک الفدآء یا مقصود افئدة الأوّلین و الآخرین

انّا نحبّ ان نقضی حوائجک کلّها یشهد بذلک الفردوس الأعلی و الجنّة العلیا و اهل خبآء المجد فی هذا المقام الرّفیع ولکنّ الأمور بعضها یجری و یتوقّف بمقتضیات حکمة اللّه المقتدر القدیر و نبشّرک مرّةً بعد اخری بأنّا نحبّک و نذکرک کما ذکرناک من قبل و ننزّل باسمک ما لا ینقطع عرفه بدوام ملکوتی العزیز المنیع

و امّا وجه محل که ذکر نمودی تکلیف آن جناب آنکه بجناب ناظر علیه بهائی حواله نمائید باید باو برسد و جناب افنان علیه بهائی باید باو برسانند این سنه بر جناب ناظر علیه بهائی از مفتریات مفترین وارد شد آنچه که سبب همّ اکبر بوده نسأل اللّه تبارک و تعالی ان یؤیّد عباده علی الصّدق و الرّجوع و الانابة لدی باب فضله انّه هو الغفور الرّحیم باری نفوس غافله عمل نمودند آنچه را که سبب حزن اولیاء الهی گشته

و اینکه از برای جناب ناظر علیه بهائی ارادۀ زیارت نموده‌اید و همچنین ذکر طلب کرده‌اید طوبی لک بما وجدناک من اهل الوفآء فی ناسوت الانشآء یا ایّها الحاضر لدی الباب حقّ جلّ جلاله وفا را دوست داشته و دارد و اوست طراز هیاکل مخلصین و مقرّبین و مقدّسین هر هنگام اراده نمائید حاضر شوید و عمل نمائید آنچه را که اهل عالم از برای آن از عدم بوجود آمده‌اند هنیئاً لک و هنیئاً له این عمل قبل از ظهور بقبول فائز گشت ان رأیته بشّره من قبلی و ذکّره بآیاتی و نوّره بتجلّیات شمس عنایتی نسأل اللّه ان یوفّقه و ابنه الّذی سمّی بحبیب و ابنه الآخر الّذی سمّی بأسداللّه فی کتاب الأسمآء علی ما ترتفع به کلمة اللّه مالک یوم الدّین

ذکر جناب علی قبل اکبر علیه بهائی را نمودید و همچنین اذن خواسته‌اید بوکالت او بحضور و لقا و طواف فائز گردید این فقره قبل از ذکر بنور اذن فائز و منوّر اذا رأیته قم امام وجهه و کبّر من قبلی علیه و قل هنیئاً لک یا اسیر البلاد لوجه اللّه مالک الایجاد این ایّام از سماء بیان مالک ادیان در ذکر ایشان نازل شد آنچه که سبب فرح و سرور اهل مدائن عدل و انصافست هر هنگام اراده نمائید نیابت و وکالت را عمل کنید کذلک نزّل حکم الاذن من سمآء امر اللّه العلیم الحکیم

ذکر جناب علی قبل حیدر علیه بهائی را نمودید نشهد انّه عمل فی سبیل اللّه ما عجز عن احصآء اجره المحصون بر جمیع احبّای الهی محبّتش لازم باید کل در ادای دینی که باید باو برسد سعی نمایند

الهی الهی تری عبدک قائماً بین عبادک باسمک الّذی سمّی بعلی قبل حیدر فی منظرک الأکبر و باسم آخر الّذی کان مرقوماً من قلمک الأعلی فی الصّحیفة الحمرآء ای ربّ ایّده بسلطانک ثمّ انصره و اولیائک و محبّیک و مخلصیک انّک انت المقتدر علی ما تشآء و فی قبضتک زمام الأمور

هر هنگام آن جناب اراده نمائید بنیابت او توجّه کنید و بحضور و لقا فائز شوید قبل از حرکت این آیه را تلاوت نمائید و بعد توجّه کنید

الهی الهی تعلم و تری انّی اردت ان اتوجّه الی مقامک الأعلی و ازورک من قبل من قام علی خدمة امرک ای ربّ ایّده بجنود بیانک و حکمتک ثمّ افتح علی وجهه ابواب غنائک و عطائک ای ربّ ایّد اولیائک و احبّائک و عبادک علی حبّه و نصرته انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الّا انت القویّ الغالب القدیر

یا عبداللّه علیک بهائی هنیئاً لک بما ذکرته و مریئاً لک بما وصفته نشهد انّه من الفائزین و نزّل له ما لا یعادله کنوز العالم نسأل اللّه ان یؤیّده و یحفظ اماناته عنده انّه هو الحافظ الأمین

یا علی قبل حیدر علیک بحر الفضل و العطآء من لدی اللّه مالک ملکوت الأسمآء قد کنت مذکوراً فی اللّیالی و الأیّام امام وجه مولی الأنام نسأل اللّه ان یوفّق الکلّ علی ما یحبّ و یرضی و ما یرتفع به امره المهیمن علی من فی السّموات و الأرضین

و اردنا ان نذکر قاسم علیه بهائی انّا ذکرناه من قبل و فی هذا الحین بما اقبل الی الأفق الأعلی اذ اعرض عنه الوری الّا من شآء اللّه ربّ العالمین

انّا ذکرنا احبّائنا فی البآء و الدّال و کل را بافصح بیان وصیّت نموده و مینمائیم بامانت و دیانت و ما یرتفع به مقام الانسان فی الامکان این مظلوم شهادت میدهد بر اینکه عباد از برای اصلاح و الفت و اتّحاد از عدم بوجود آمده‌اند فساد و نزاع لازال مردود بوده و هست کتب و صحف و زبر الهی بشارت داده که مقصود از این ظهور اعظم اصلاح عالم و امم بوده لاغیر که شاید بقوّۀ بیان قوّۀ حربیّه از میان برخیزد و عالم بقوّۀ حبّیّه اداره شود از حقّ میطلبیم کل را بطراز امانت که احسن طراز عالم است مزیّن فرماید خذوا یا عباد اللّه ما امرتم به من لدن ناصح علیم البهآء السّاطع اللّائح من افق سمآء الفضل علیک یا من اقبلت بکلّک الی اللّه العزیز الحمید

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر