جناب میرزا آقا علیه بهآء اللّه

هو السّامع المجیب

امروز از امواج بحر بیان مقصود عالمیان این کلمه اصغا شد یا حزب اللّه و اصفیائه انصروا ربّکم بما انزله فی کتابه ایّاکم ان تمنعکم ضوضآء الجهلآء عن التّقرّب الی اللّه ربّ العالمین طوبی از برای سمعیکه باصغای کلمة اللّه فائز گشت و باستقامت کبری متمسّک بعضی نابالغهای عالم باسماء از مالک آن محرومند در مدینۀ کبیره ظاهر شد آنچه که هر صاحب بصری بر اعمال مقبلین و معرضین آگاه گشت از حقّ بطلب عباد را از اوهامات حزب قبل حفظ فرماید در کور فرقان نزاع و جدال بر اسماء واقع باسم امام و وصیّ و نقیب و نجیب و رکن رابع و امثال آن بمحاربه و لعن و سب و رد مشغول و در یوم جزا یک عمل پاک از علما و عرفای آنحزب ظاهر نه کل آگاهند که آنحزب اعراض نمودند و بالأخره بر سفک دم اطهر مشرق آیات الهی فتوی دادند قل

الهی الهی اسئلک بقدرتک الّتی غلبت الکائنات و بسلطانک الّذی احاط الموجودات و بسلطان الأسمآء الّذی به سخّرت الأرض و السّمآء بأن تزیّن عبادک بتجلّیات انوار نیّر العدل و الانصاف انّک انت مالک المواهب و الألطاف ای ربّ ترانی مقبلاً الیک و منقطعاً عن دونک قدّر لی ما ینبغی لسمآء عطائک و بحر فضلک انّک انت المقتدر العزیز العلّام

سؤال از مرج البحرین نمودند در سنین اولی قلم اعلی در تفسیر و تأویل کتب الهی و همچنین در کشف رموزات و اشارات اصحاب بیان و معانی مرقوم داشته آنچه را که هر ذی علمی ببحر علم لدنّی گواهی داده ولکن این ایّام مایل بتفسیر و تأویل نبوده و نیستیم و این آیات از سماء مظهر بیّنات نازل لیس الیوم یوم السّؤال و الجواب بل ینبغی لکلّ نفس اذ سمع النّدآء من الأفق الأعلی یقوم و یقول لبّیک یا مولی الأسمآء و لبّیک یا من فی قبضتک زمام من فی السّموات و الأرضین این ایّام آنجناب و اولیای حقّ باید بکمال روح و ریحان باسبابیکه سبب اعلاء کلمه است تمسّک نمایند آنجناب الحمد للّه مؤیّد شدند بر اقبال و توجّه و اصغا در ایّامیکه اکثر اهل عالم معرض مشاهده گشتند محزون مباش نسئل اللّه ان یفتح علی وجهک باباً من ابواب فضله و رحمته انّه هو المقتدر علی ما یشآء و هو الغفور الکریم البهآء من لدنّا علیک و علی من سمع النّدآء و قال بلی بلی یا مالک ملکوت الأسمآء و الظّاهر باسمک الأعظم الأبهی

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر