ش

جناب آقا سیّد اسمعیل علیه بهآء اللّه از

بنام خداوند یکتای دانا

ندایت بشرف اصغا فائز و وجه مظلوم از شطر سجن بآنجناب متوجّه انشآءاللّه از عرف بیان رحمن در کلّ احیان بروح و ریحان ظاهر باشید ان انظر الی الأفق الأعلی و ما اظهره بقدرته و سلطانه هیاکل ترابیّه و نفوس جعلیّه قابل ذکر نبوده و نیستند حقّ از برای اصلاح عالم آمده و احدی قادر بر منع او نبوده و نیست لا تنظروا الی اقتدار الّذین ظلموا الیوم قل ان انظروا الی ما اظهره بقدرته الّتی احاطت الوجود گاهی میکشند و گاهی حبس مینمایند و هنگامی باسیری میبرند مع‌ذلک مغلوب بوده و هستند و امر اللّه در کلّ حین در ارتفاع قسم بآفتاب افق عنایت الهی عنایتی در حقّ دوستان شده که شبه و مانند نداشته و ندارد زود است که آثارش در ارض ظاهر و هویدا گردد یا ایّها النّاظر الی الوجه بجناب م‌ش مقامی عنایت شده لو یثبت و یحفظ عنقریب کل بذکرش ناطق شوند و نزد اسمش خاضع بگو قدر اینمقام را بدانید و بخدمت قیام نمائید ولکن بحکمت و بیان در جمیع احوال بحکمت ناظر باشید قد اشتعلت نار الفساد فی البلاد ولکنّ اللّه اطفأها بقدرته طوبی لعارف بصیر چه مقدار از آیات و بیّنات ظاهر شده و میشود مع‌ذلک خلق در غفلت یک کرور از نفوس بما انزله اللّه فی سورة الرّئیس بمقام خود راجع مع‌ذلک خلق متنبّه نشدند مؤسّس اساس ظلم یعنی صادق کاذب را ید قهر اخذ نمود و احدی ملتفت نه و اکبر از او را هم اخذ نمود و ثمری نبخشید سوف یلحقهما الثّالث انّ ربّک لهو المقتدر القدیر اگر جمیع عالم بر منع برخیزند لعمر اللّه خود را عاجز مشاهده نمایند و آنچه را اراده فرموده البتّه ظاهر فرماید انّه علی کلّ شیء قدیر بگو ای اولیای الهی آنچه بر شماست استقامت بر امر است و آنچه بر اوست فضل و عنایت و شفقت انّه یوفّی اجورکم ان اطمئنّوا و کونوا من الرّاسخین البهآء علیک و علی من عمل بما امر به فی کتاب اللّه ربّ العالمین

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر