جناب میرزا محمّد حسین علیه بهآء اللّه

بنام خداوند یکتا

مقصود از آفرینش ظهور این یوم امنع اقدس که در کتب و صحف و زبر الهی بیوم اللّه معروفست بوده و جمیع انبیا و اصفیا و اولیا طالب لقای این یوم بوده‌اند چه که مکلّم طور ظاهر و افق ظهور روشن و باهر است هر نفسی باین موهبت کبری فائز شد او بکلّ خیر فائز است و آن جناب بعنایت الهی باین مقام اعزّ اعلی رسیدند از رحیق محبّتش آشامیدند و بافقش توجّه نمودند و بذکرش که از اثمار شجرۀ باقیه است مرّةً بعد مرّة فائز شدند قدر این مقام را بدان و باسم مالک ایّام حفظش نما جمیع عالم بیک کلمه که از لسان قدم جاری شود معادله ننموده و نخواهد نمود طوبی لمن فاز بها و ویل للغافلین انشآءاللّه آن جناب بکمال روح و ریحان بذکر حقّ جلّ جلاله مشغول باشند و از دونش فارغ و آزاد ستمضی اللّیالی و الأیّام و یبقی لک ما نزّل من لدی اللّه العلیم الخبیر البهآء علیک و علیهم و علی من فاز بادراک هذا الیوم العزیز البدیع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر