هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار

شهد المظلوم بما شهد اللّه قبل خلق الأشیآء انّه لا اله الّا هو لم یزل کان مقدّساً عن الأشباه و الأمثال و منزّهاً عمّا قیل و یقال قد کان واحداً فرداً احداً صمداً قیّوماً الّذی شهدت السن الکائنات بوحدانیّته و فردانیّته و انطق کلّ شیء بذکره و ثنائه و الّذی بعثه و ارسله بالحقّ انّه لمصباح الهدی بین الوری و آیة القدم بین الأمم و مطلع اسمائه الحسنی و مشرق صفاته العلیا الّذی سمّی بمحمّد ص فی ملکوت الانشآء قد جعله اللّه مصدر وحیه و مهبط علمه و مظهر احکامه و به ظهر امر الرّحمن بین الامکان و هدرت حمامة الأمر علی الأغصان انّه لا اله الّا هو العلیم الخبیر انّ المظلوم یصلّی علیه و علی آله و اصحابه الّذین بهم اشرق نیّر العرفان من افق العالم و ماج بحر الکرم بین الأمم اولئک عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون بهم ظهر صراط اللّه فیما سواه و ارتفعت کلمته بین عباده طوبی لمن تمسّک بهم و فاز بلقائهم علیهم صلوات اللّه و رحمته و ذکر اللّه و ثنائه

و بعد اولیای حقّ را که از صافی سلسبیل محبّت نوشیده‌اند و بافق اعلی ناظرند سلام میرسانیم و کل را وصیّت مینمائیم بامانت و دیانت و عفّت

ای دوستان هر نفسی باین صفات مزیّن است او از عباد حقّ محسوب و اسمش در ملأ اعلی مذکور و هر نفسی محروم ماند او از اهل حقّ محسوب نه جهد نمائید که شاید باخلاق و اوصافی مزیّن شوید که سبب و علّت نجات ابدی گردد اثمار سدرۀ امانت را باحجار خیانت میازارید و اغصانش را بآلات ظلم و اعتساف از هم مریزید طراز انسان صدق و صفا بوده و خواهد بود

ای دوستان زخارف دو یوم که کل شهادت بر فنای آن میدهند شما را از نعمت باقیه و مائدۀ منزلۀ سمائیّه محروم ننماید بحقّ ناظر باشید و بر او توکّل نمائید و از او طلب کنید آنچه را که شایسته است لکم ان تفوّضوا الأمور الی اللّه ربّ العالمین در قرون اوّلین تفکّر نمائید کجایند اهل کبر و غرور و کجایند صاحبان شرور این خزائنهم و قصورهم و معاقلهم و عروشهم در اعصار قبل و آنچه در او وارد شده تفکّر نمائید و پند گیرید این مظلوم از حقّ میطلبد که کل را مؤیّد فرماید بر آنچه که رضای او در اوست

جناب شیخ ابوالقاسم را سلام میرسانیم للّه الحمد از کأس عرفان نوشیده‌اند و بافق اعلی ناظرند در جمیع احوال متشبّث باشید باموری که سبب تهذیب نفوس غافله گردد و علّت آزادی ناس شود جناب مصطفی وارد فی‌الحقیقه در حمل اشجار بسیار زحمت کشیده‌اند اجره علی اللّه جناب عکّاش را سلام میرسانیم و نبشّره بذکری ایّاه چه که لازال مذکورند و همچنین سایر دوستان کل را ذکر نموده و مینمائیم از جانب مظلوم سلام برسانید انّه یقول الحقّ و یهدی السّبیل لا اله الّا هو القویّ الغالب العزیز الجمیل یا مصطفی علیک سلامی حمد کن مقصود عالمیان را که عطا فرمود بتو از خزانۀ اسماء اسمی یعنی ولدی که باهلیّتش اهل فضل شهادت داده و میدهند نسأل اللّه بأن یوفّقک و اهلک و من معک و یقدّر لکم خیر الآخرة و الأولی انّه لمولی الوری لا اله الّا هو الغفور الکریم

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر