و اینکه ذکر حبیب روحانی جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه و عنایته فرمودند ذکر ایشان در ساحت امنع اقدس اعلی بشرف اصغا فائز هذا ما نزّل له من قلم ارادة ربّنا الرّحمن الرّحیم قوله جلّ جلاله و عمّ نواله

بسمی الآمر الخبیر

یا بن ابهر علیک بهآء اللّه مالک القدر ان استمع ما ینادیک به اللّه ربّ العالمین انّا القینا علیک من قبل ما لو یلقی علی السّمآء انفطرت و لو علی الأرض انشقّت و لو علی الجبال نسفت انّ ربّک لهو المؤیّد العلیم انّا اذنّاک و انزلنا لک ما یجذبک الی الأفق الأعلی هذا المقام العزیز البدیع لک ان تذکر ما رأیته فی الواح ربّک کذلک یأمرک من عنده کتاب مبین البهآء المشرق من افق سمآء عنایتی علیک و علی الّذین نبذوا ما عند النّاس رجآء ما عند اللّه القویّ القدیر انتهی

للّه الحمد اولیای مذکور بعنایت رحمن فائز شدند و از بحر اعظم قسمت بردند مخصوص حبیب روحانی جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی که هم بذکر فائز شدند و هم باذن این عبد فانی خدمت ایشان و سایر اولیا تکبیر معروض میدارد و از برای کلّ تأیید و توفیق و حفظ میطلبد

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر