هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار

للّه الحمد نافه‌های مشک معانی و بیان در هر حین و حان متضوّع و مراسلات و مکاتبات اولیای الهی چون کاروان یمن عرفان متوجّه در هر هنگام عرف محبّت از اذکار اخیار بمشامّ جان رسیده و میرسد فی‌الحقیقه اینست سرّ حیوة و اصل آن تهمتی بر جان بسته‌اند و نامش را روح کرده‌اند آن روح بلقای عزرائیل بیفسرد و این روح تا صور اسرافیل پاینده ماند بل الی ما شآء اللّه نامه رسید بر شوق و وصال افزود ولکن سطوت فراق را هم نمودار نمود للّه الحمد فی کلّ الأحوال بیقین مبین عرض مینمایم بی عنایاتش کلیلیم بل معدوم و مفقود لسان از عنایت مخصوصۀ اوست و قلم از فضل لایحصی ربط عالم و الفت و اجتماع امم و مقامات و مراتب کل از این دو ظاهر و هویدا دو مترجم عظیمند که بعباد عطا فرموده تعالی اللّه ربّنا و ربّکم و مقصودنا و مقصود من فی السّموات و الأرض و الصّلوة و السّلام علی مصدر امره و بحر علمه و سمآء حکمته الّذی سمّاه فی الملکوت بأحمد ص و فی الانجیل بالمعزّی و له الأسمآء الحسنی من لدی اللّه فاطر السّمآء و علی آله و اصحابه الّذین بهم طوی بساط الأصنام و بسط بساط التّوحید بین الأنام

و بعد بعد از اطّلاع بر نامه و ما فیه قصد مقصد نموده تلقاء وجه عرض شد هذا ما نطق به المولی ارواحنا فداه نسأل اللّه ان یؤیّدهم و یکتب لهم خیر الآخرة و الأولی انّه مولی الوری و مالک العرش و الثّری انتهی فی‌الحقیقه از توجّه آن محبوب سرور بی‌اندازه دست داد چه که امید هست بفضل اللّه و عونه باب فضل بر کل مفتوح شود و جمیع بزیارة بیت اللّه موفّق گردند و امّا قرار توجّه نظر بحکمت بقرعه و رضایت طرفین معلّق و منوط است چه اگر جمیع یکبار عازم شوند سبب گفتگو خواهد شد ناس ضعیفند مع آنکه کمال اطمینان را دارند مع‌ذلک شیطان بعض احیان نفوس غافله را اوهامات و وساوس القا مینماید

جناب آقا محمّد قاسم و آقا عبدالمطّلب علیهما بهآء اللّه را سلام میرسانم امیدواریم عنایت حقّ شامل حال ایشان بشود السّلام و الثّنآء علیکم و علی اولیآء اللّه و اصفیائه

خ‌ادم

فی ۵ شعبان سنة ١٣٠٢

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر