ط‌ب

جناب میرزا محمّدابراهیم علیه بهآء اللّه

هو السّامع العلیم الحکیم

یا ابراهیم یک خلیل من عند اللّه ظاهر و ید عنایت حق او را از نار انفس مشرکه حفظ فرمود بلکه آن نقمت را بنعمت و رحمت تبدیل نمود و ذکرش در عالم مشهور و اسبابیست عظیم از برای صاحبان منبر اکثری از احزاب عالم بذکر او و ابن او که در کتاب اعمال از قلم غنیّ متعال بذبیح اللّه موسوم و مذکور مشغول و در این ظهور اعظم چه مقدار از نفوس طیّبۀ مطمئنّۀ مرضیّۀ مشتعله قصد مقرّ فدا نمودند و جان را نثار کردند ولکن عباد بی‌انصاف مراتب و مقامات بلند اعلای آن نفوس را بحجبات نفس و هوی ستر نمودند سبحان ‌اللّه عدل و انصاف چه شده سمع و بصر کجا رفته یاء ابراهیم ذبیح اوّل بفدا نائل و بمقرّ خود راجع ولکن در این ظهور کل بشهادت کبری فائز گشتند بگو ای اهل یا ببصر الهی ملاحظه نمائید و بسمع حقیقی اصغا کنید شاید فائز شوید بآنچه که از شبه و مثل مقدّس و منزّه و مبرّاست از حق بطلب عباد خود را مؤیّد فرماید بر آنچه سزاوار است و اهل عالم را بنور انقطاع و طراز تقوی مزیّن نماید اوست قادر و توانا لا اله الّا هو المقتدر العلیّ الابهی للّه الحمد آنجناب باقبال فائز شدند و همچنین بخدمت عباد فی سبیل اللّه عبادیکه از عالم گذشتند و بافق ظهور تمسّک نمودند طوبی لک و لمن نصر و ینصر اولیآء اللّه فی ارضه و امنآئه فی بلاده البهآء من لدنّا علیک و علی الّذین اقبلوا الی الافق الاعلی و آمنوا بالفرد الخبیر

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر