بسم اللّه الغافر

ولو انّ سوء حالی یا الهی استحقّنی لسیاطک و عذابک ولکن حسن عطوفتک و مواهبک یقتضی العفو علی عبادک و التّلطّف علی ارقّائک اسألک باسمک الّذی جعلته سلطان الأسمآء بأن تحفظنی بسلطنتک و اقتدارک عن کلّ بلآء و مکروه و عن کلّ ما لا اراده ارادتک و انّک انت علی کلّ شیء قدیر

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر