بسمی المهیمن علی ما کان و ما یکون

یا ابن ابهر علیک بهائی و عنایتی و رحمتی و فضلی الّذی احاط من فی السّموات و الأرضین ان اشهد بما شهد قلمی الأعلی انّه لا اله الّا انا الغفور الکریم قد ظهرت و اظهرت ما کان مسطوراً فی کتب اللّه و مخزوناً فی علمه ولکنّ القوم اکثرهم من المیّتین نشهد انّک حضرت و رأیت و سمعت و ذکرت عبادی و امائی و انزلنا لکلّ واحد و واحدة ما لا تعادله خزائن الملوک یشهد بذلک من عنده کتاب مبین البهآء المشرق من افق سمآء رحمتی علیک و علی الّذین تمسّکوا بحبل اللّه العزیز العظیم

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر