ق ک

جناب استاد آقا جان علیه بهآء اللّه

اوست دانای بینا

بعضی از احزاب عالم همّت بر آن گماشته‌اند که بلسانهای مخصوصۀ خود تکلّم نمایند و این فقره را سبب علوّ و سموّ خود دانسته‌اند چنانچه اهل ایران که بطراز قابلیّت و استعداد مزیّنند اراده نموده‌اند بلسان قدیم تکلّم نمایند و آنچه از خارج داخل شده خارج نمایند ولکن نزد مظلوم محبوب آنکه جمیع عالم را یک وطن مشاهده نمایند و در ترویج یک لسان یا دو چنانچه از قبل گفته شد همّت گمارند تا جمیع آفاق بنور اتّفاق فائز شود و اهل ارض از آفتاب دانائی و دریای بینائی قسمت برند و آنچه سبب اتّحاد عالم و امم بوده از قلم اعلی در الواح متفرّقه جاری و نازل شده انشآءاللّه عباد بطراز انصاف مزیّن شوند و بعدل موفّق گردند تا آنچه ذکر شد ثمرات آن را بیابند و گواهی دهند بآنچه حقّ جلّ جلاله بآن امر فرمود اوست راه‌نما و اوست دانا و بینا شکر کن محبوب عالم را که ترا مؤیّد فرمود و بآنچه از اکثر ابصار مستور است راه نمود انّه لهو الحقّ علّام الغیوب لا اله الّا هو العزیز المحبوب

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر