سر چاه

امة‌اللّه ضلع جناب احمد الّذی فاز

هو الغفور الرّحیم

یا زهرا حمد کن مالک اسماء را که ترا بعرفانش موفّق فرمود و بیکی از موحّدین بخشید ان اعرفی مقامه و کونی من الشّاکرات فی لوحی العظیم جمیع عالم بکلمهٴ الهی معادله نمینماید و چه مقدار از ملوک و مملوک و مالک و ملکه که منتظر ایّام اللّه بودند و بعد از ظهور یوم الهی کل بهوای خود مشغول و از او محجوب و تو باشراقات انوار آفتاب حقیقی فائز شدی و از بحر عرفانش آشامیدی طوبی لک و لکلّ امة فازت بهذا المقام الرّفیع یا امتی لا تحزنی عن شیء توکّلی فی کلّ الأمور علی اللّه ربّ العالمین البهآء علیک و علی امائی فی هناک اللّائی سمعن و اجبن مولاهنّ القدیم

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.