Loading...

در ماه اكتبر ۲۰۰۸ ميلادى، بيت العدل اعظم بهائيان را به برپایى ۴۱ كنفرانس منطقه‌اى فراخواند كه بايد در طىّ چهار ماه در سراسر جهان برگزار مى‌شد. پاسخ به اين دعوت حيرت‌انگيز بود. نزديک به ۸۰۰۰۰ بهائى از بيش از ۱۷۰ كشور به همراه دوستان‌شان در اين كنفرانس‌ها حضور يافتند.

اين فيلم سند تاريخى و الهام‌بخش لحظات گرانقدرى است كه حاضران در اين گردهمایی‌ها آموخته‌هاى خودشان در جريان فعّالیّت براى ساختن جامعه را با هم در ميان گذاشتند، تا براى كارهاى پيش رو برنامه‌ريزى كنند، دستاوردهای‌شان را جشن بگيرند و براى خدمت به هم‌نوعان خود در جهان به پا خیزند.

گزارش كنفرانس‌ها

پوشش سرويس خبرى جامعۀ
جهانى از كنفرانس‌هاى منطقه‌اى نقشۀ پنج‌ساله »

گزارش كنفرانس‌ها

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید

شرایط استفاده

© Bahá’í World Centre 2015

با رعایت حدود زیر، کل یا بخشی از این فیلم را می¬توان آزادانه و بدون نیاز به کسب اجازۀ خاص تکثیر کرد:

  1. مرکز جهانی بهائی حق نشر کامل این فیلم را برای خود محفوظ می¬دارد؛

  2. بر طبق این شرایط شما به جز حق محدود برای استفاده از فیلم بر اساس این شرایط، هیچ حق یا مجوزی بر محتوا پيدا نمی‌کنيد؛

  3. شما می¬توانید برای هر استفادۀ غیرتجاری [صرفاً برای جوامع بهائی]، کل یا بخشی از فیلم را تکثیر، نسخه¬برداری، توزیع یا منتشر کنید یا آن را به نمایش گذارید، امّا حقّ تغییر، ویرایش، اقتباس از آن برای ساختن فیلم‌های دیگر، و یا استفاده از آن به هر شیوه‌ای که با منظور اصلی فیلم ناسازگار باشد را ندارید؛

  4. این اعلامیّۀ حق مؤلف باید همیشه به هر نسخۀ تکثیر شده از این اثر پیوست شود.

MP4 – کیفیت استاندارد

MP4 – کیفیت بالا