Loading...

پیر و جوان، در شهرها و روستاهای سراسر جهان، در یک فرایند جامعه‌سازی بر اساس آموزه‌های بهائی شرکت دارند.

این فیلمِ الهام‌بخش بینش‌ها و تجارب کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالانی را در کانادا، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو و هند مجسّم می‌سازد که تلاش‌هایشان در ساختن جوامعی سرزنده و پویا مرزهای يادگيری را به پیش می‌برد.

گزارش كنفرانس‌ها

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید

شرایط استفاده

© Bahá’í World Centre 2015

با رعایت حدود زیر، کل یا بخشی از این فیلم را می¬توان آزادانه و بدون نیاز به کسب اجازۀ خاص تکثیر کرد:

  1. مرکز جهانی بهائی حق نشر کامل این فیلم را برای خود محفوظ می¬دارد؛

  2. بر طبق این شرایط شما به جز حق محدود برای استفاده از فیلم بر اساس این شرایط، هیچ حق یا مجوزی بر محتوا پيدا نمی‌کنيد؛

  3. شما می¬توانید برای هر استفادۀ غیرتجاری [صرفاً برای جوامع بهائی]، کل یا بخشی از فیلم را تکثیر، نسخه¬برداری، توزیع یا منتشر کنید یا آن را به نمایش گذارید، امّا حقّ تغییر، ویرایش، اقتباس از آن برای ساختن فیلم‌های دیگر، و یا استفاده از آن به هر شیوه‌ای که با منظور اصلی فیلم ناسازگار باشد را ندارید؛

  4. این اعلامیّۀ حق مؤلف باید همیشه به هر نسخۀ تکثیر شده از این اثر پیوست شود.

MP4 – کیفیت استاندارد

MP4 – کیفیت بالا