«چشم‌اندازی گسترده» نگاهی است به چهار مکان در جهان و توصیفی است از تلاش افراد، جوامع و مؤسساتی که می‌کوشند تا با همکاری با یکدیگر قوای جامعه‌ساز آموزه‌های بهائی را در آن نقاط بیش از پیش به جلوۀ ظهور در آورند.

گزارش كنفرانس‌ها

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید

MP4 – کیفیت بالا

MP4 – کیفیت استاندارد