آئین بهائی

وب‌سایت جامعۀ جهانی بهائی

بامداد تابان

دویست سال پیش با ظهور حضرت باب، دور تازه‌ای آغاز شد و بشریت برای روشنایی ظهور حضرت بهاءالله آماده گردید.

«بامداد تابان» روایت افرادی از قاره‌های مختلف دنیا را به تصویر می‌کشد که تجربۀ جستجوی خود برای دست یافتن به حقیقت و معنای زندگی را بازگو می‌کنند. آن‌ها نحوۀ شناختن دو پیامبر الهی، حضرت باب و حضرت بهاءالله را با ما در میان می‌گذارند که آموزه‌هایشان افکار و رفتار بشر را منقلب میسازد و ظلمت را به نور تبدیل مینماید. این فیلم نگاهی است کوتاه به اینکه چگونه این جستجو و شناخت، الهام‌بخش تلاش افراد زیادی در سراسر دنیاست برای خدمت به عالم بشریت و مشارکت برای ایجاد الگویی جدید از زندگی.

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید