آئین بهائی

وب‌سایت جامعۀ جهانی بهائی

سرمشق عالمیان

صد سال پیش، حضرت عبدالبهاء، پسر حضرت بهاءالله و مَثَلِ اعلای آموزه‌های ایشان چشم از این جهان فروبستند.

فیلم «سرمشق عالمیان» با نقل خاطرات برخی از افرادی که زندگی‌شان در مسیر مشارکت در بهبود اجتماع به واسطۀ تعامل با حضرت عبدالبهاء متحول شده، جایگاه منحصر به فرد حضرت ایشان را به عنوان پناهگاه و مأمنی برای بشریت به تصویر می‌کشد. این فیلم همچنین برخی از اصول جهانی را که در گفتار و عمل حضرت عبدالبهاء تجسم می‌یافت مرور می‌کند؛ اصولی که هدایت‌کنندهٔ یک جنبش جهانی، متشکل از افراد، جوامع و مؤسساتی است که در خدمت به بشریت از ایشان الگو می‌گیرند.

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید