آئین بهائی

وب‌سایت جامعۀ جهانی بهائی

روزنه‌ها مروری بر یک سده جهد و تلاش

در سال ۱۹۲۱، در زمان درگذشت حضرت عبدالبهاء، جامعهٔ بهائی، هر چند جامعه‌ای به نسبت کوچک و در حال سوگواری بود اما با ایمان و شهامت به آینده چشم دوخت و بر دستورالعمل‌های بر جای مانده از حضرت عبدالبهاء، مرکز میثاق حضرت بهاءالله، متمرکز شد. حضرت عبدالبهاء هدایت‌های واضحی برای رشد و توسعهِ جامعهٔ بهائی و پرورش هر چه بیشتر قابلیت خدمت به بشریت ارائه کرده بودند. از آن زمان، پیروان حضرت بهاءالله با فداکاری‌های‌ غیرقابل‌تصور در تلاش بوده‌اند تا به این هدایت‌ها جامهٔ عمل بپوشانند و در دورافتاده‌ترین نقاط جهان پراکنده شوند. این فیلم گوشه‌هایی از صد سال تلاش و یادگیری جامعهٔ نوپای بهائی را به تصویر می‌کشد و مسیر تلاش‌های کنونی این جامعه برای مشارکت در ایجاد جهانی مبتنی بر اصل یگانگی نوع بشر را ترسیم می‌کند.

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید