در سال ۱۹۲۱، در زمان درگذشت حضرت عبدالبهاء، جامعهٔ بهائی، هر چند جامعه‌ای به نسبت کوچک و در حال سوگواری بود اما با ایمان و شهامت به آینده چشم دوخت و بر دستورالعمل‌های بر جای مانده از حضرت عبدالبهاء، مرکز میثاق حضرت بهاءالله، متمرکز شد. حضرت عبدالبهاء هدایت‌های واضحی برای رشد و توسعهِ جامعهٔ بهائی و پرورش هر چه بیشتر قابلیت خدمت به بشریت ارائه کرده بودند. از آن زمان، پیروان حضرت بهاءالله با فداکاری‌های‌ غیرقابل‌تصور در تلاش بوده‌اند تا به این هدایت‌ها جامهٔ عمل بپوشانند و در دورافتاده‌ترین نقاط جهان پراکنده شوند. این فیلم گوشه‌هایی از صد سال تلاش و یادگیری جامعهٔ نوپای بهائی را به تصویر می‌کشد و مسیر تلاش‌های کنونی این جامعه برای مشارکت در ایجاد جهانی مبتنی بر اصل یگانگی نوع بشر را ترسیم می‌کند.

گزارش كنفرانس‌ها

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید

MP4 – 4K

MP4 – کیفیت بالا

MP4 – کیفیت استاندارد

DVD (NTSC)