این بخش حاوی فیلم‌هایی است که داستان‌های فیلم «آغوشی فراگیر» را تکمیل می‌کنند. برخی از این فیلم‌ها بصیرت‌های به دست آمده از جوامعی را مورد بررسی قرار می‌دهند که برای مشارکت در بهروزی جوامعشان و پیشرفت اجتماع صمیمانه تلاش می‌کنند. این بخش همچنین شامل فیلمی دربارۀ نحوۀ ساخت «آغوشی فراگیر» است.

گزارش كنفرانس‌ها

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید

ساخت «آغوشی فراگیر»

MP4 – کیفیت استاندارد

MP4 – کیفیت بالا

مراقبت از نسل‌های جوان

MP4 – کیفیت استاندارد

MP4 – کیفیت بالا

کاوشی در توان‌افزایی نوجوانان

MP4 – کیفیت استاندارد

MP4 – کیفیت بالا

جوامع در حال یادگیری در مورد پیشرفت دوشادوش یکدیگر

MP4 – کیفیت استاندارد

MP4 – کیفیت بالا