«عالم‌بین باشید، نه خودبین...» — حضرت بهاءالله

در طول تاریخ خداوند سلسله‌ای از مربیّان الهی را برای بشر فرستاده است که به عنوان مظاهر ظهور الهی شناخته می‌شوند و تعالیمشان شالودۀ پیشرفت تمدّن را فراهم آورده است. از میان این مظاهر ظهور می‌توان به حضرت ابراهیم، کریشنا، زرتشت، موسی، بودا، مسیح و محمّد اشاره کرد. حضرت بهاءالله، جدید‌ترین این پیام‌آوران بیان می‌دارند که منشأ تمامی ادیان عالم یکی است و ادیان مختلف، در حقیقت، بخش‌های متوالی یک دین الهی را تشکیل می‌دهند.

بهائيان معتقدند که اکنون نياز مبرم نوع بشر، يافتن بينشی وحدت‌بخش در مورد آيندۀ اجتماع و ماهيّت و هدف زندگی است. چنین بینشی در آثار حضرت بهاءالله روشن می‌شود.

آنچه بهائیان باور دارند »

آنچه بهائیان انجام می‌دهند »

کتابخانهٔ آثار بهائی »

کتابخانهٔ آثار بهائی منبع اینترنتی رسمی نصوص بهائی است و شامل منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، حضرت باب، حضرت عبدالبهاء، حضرت شوقی افندی و بيت العدل اعظم و سایر متون بهائی می‌‌‌باشد.