«اصلاح و راحت ظاهر نشود، مگر به اتّحاد و اتّفاق.» - حضرت بهاءالله

صلح عمومی

دامنۀ تعالیم حضرت بهاءالله بسیار وسیع است و به موضوعات گوناگونی می‌پردازد؛ از جمله ماهیّت و هدف ظهور الهی، شرافت ذاتی نوع انسان، پرورش خصائص روحانی و تعاملات بشر با عالم طبیعت. آثار بهائی همچنین حاوی اشارات متعدّدی به صلح عمومی«هدف اعلی و مقصد اسنای عالم انسانی» و تشریح اصول اجتماعی مرتبط با آن است.

در میان این اصول می‌توان به تحرّی حقیقت، یگانگی نوع انسان كه اصل محوری آئین بهائی است، رفع هر گونه تعصّبات،‌ تطابق علم و دین، برابری زن و مرد به عنوان دو بالی كه پرندۀ عالم انسانی به واسطۀ آنها قادر به پرواز است، ترویج تعلیم و تربیت اجباری، گزینش یك زبان واحد جهانی، رفع فقر فاحش و ثروت مفرط، تأسیس یک محكمۀ جهانی برای رفع اختلافات میان ملّت‌ها و پذیرش عدالت به عنوان اصل حاكم بر امور انسانی اشاره كرد. این اصول برای بهائیان صرفاً مجموعه‌ای آرمان‌های مبهم نیستند، بلکه برای افراد، جوامع و مؤسّسات اهمّیّت کاربردی و فوری دارند.


در آبان ماه سال ۱۳۶۴ ه.ش. (اكتبر ۱۹۸۵میلادی) ، بیت‌ العدل ‌اعظم پیامی با موضوع صلح عمومی و با نام "وعدۀ صلح جهانی"، خطاب به عموم نوع انسان منتشر فرمودند. بیانیۀ مذكور، دلایل اطمینان جامعۀ بهائی به تحقّق صلح بین‌المللی به عنوان مرحلۀ بعدی تكامل اجتماع را به صراحت چنین تشریح می‌نماید:

«صلح بزرگی كه آرزوی دل و جان نیك‌اندیشان جهان در قرون و اعصار بوده و درباره‌اش عارفان و شاعران در نسل‌های پی در پی سخن گفته و در كارگاه خیال نمودارش ساخته‌‌‌اند، صلحی كه تحقّقش نوید تمام كتب مقدّسه در هر دور بوده، حال به دستیابی ملل نزدیك گشته است. این اوّلین بار در تاریخ جهان است كه می‌توان تمام كرۀ زمین را با وجود اختلافات بی‌شمار مردمش به شكل یك واحد مجسّم كرد. پس استقرار صلح جهانی نه تنها امكان دارد، بلكه اجتناب‌ناپذیر است.»


بیشتر بخوانیم

در این بخش از وب‌سایت، متن کامل بیانیۀ وعدۀ صلح جهانی، در چندین قسمت ارائه می‌شود.

یادداشت: