تماس با مؤسّسات بهائی

آئین بهائی در بیش از ۱۰۰۰۰۰ نقطه در هر کشور و سرزمین عالم استقرار یافته است. در سطح بین‌المللی، امور جامعۀ بهائی توسط محافل ملّی هدایت می‌شود. فهرستی از وب‌سایت‌های بسیاری از جوامع ملّی بهائی در صفحۀ جوامع ملّی موجود است.

گزارش مشکلات فنّی

برای گزارش مشکلات فنّی این وب سایت، لطفاً شرح کاملی از مسئله و نیز تصویری از صفحۀ نمایش که نشان‌دهنده آن مشکل فنّی است را به همراه آدرس صفحۀ مربوط به webmaster@bahai.org ارسال نمایید. لطفاً توجّه داشته باشید که این پست الکترونیکی تنها جهت دریافت گزارش مشکلات فنّی می‌باشد و پاسخگویی به سایر پرسش‌ها از این طریق امکان‌پذیر نیست.