سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

نمای کلّی

کتابخانۀ بهائی منبع رسمی نسخه‌های الکترونیک آثار بهائی است. هدف اصلی این وب‌سایت فراهم آوردن نسخه‌های با کیفیت و قابل دانلود متون بهائی است.

جعبۀ جستجو

مجموعه آثار

فهرست

پیوند به قسمت‌های مختلف

از طریق قسمتی که برای جستجو در بالای صفحه قرار گرفته است می‌توانید در تمام کتابخانه به جستجو بپردازید.

هر بخش بر اساس فهرست نویسندگان یا تقسیم‌بندی موضوعی طبقه‌بندی شده است. هر اثر یک صفحه به عنوان مقدمه دارد که شامل توضیحی مختصر، فهرست و لینک‌هایی برای دانلود است.


موضوعات

صفحات زیر به بررسی و کارکرد جنبه‌های مختلف این سایت می‌پردازند.