سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

آثار حضرت شوقی افندی

حضرت ولیّ‌امر‌الله، نوۀ ارشد حضرت عبدالبهاء، توسّط آن حضرت به ولایت امر مبارک منصوب گشتند. ایشان با مکاتبات گستردۀ خویش رشد و پیشرفت جهانی جامعۀ بهائی را هدایت فرمودند. بخش عمده‌ای از این مکاتبات در کتابهای متعدّد جمع‌آوری شده است.

نشانگر متونی است که به تازگی اضافه شده‌اند

توقيعات مباركۀ حضرت ولیّ‌امر‌الله خطاب به احبّاى شرق »

هشت توقیع حضرت ولیّ‌امر‌الله خطاب به احبّای شرق که در بین سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۵۷ میلادی به زبان فارسی از قلم مبارک صادر و در سال ۱۹۹۲ در آلمان به صورت مجموعه‌ای طبع و منتشر گردید.