«واقعیّات‌ زندگی هر یک از شما عزیزان در شرایط بسیار متفاوتی شکل گرفته‌ است، امّا آرزوی ایجاد تغییری سازنده و داشتن توانایی ارائۀ خدمات هدفمند که هر دو از ویژگی‌های این مرحله از زندگی شما است، نه منحصر به نژاد یا ملّیّت و نه وابسته به موقعیّت مالی و مادّی است. ایّام درخشان جوانی را که شما اکنون می‌گذرانید همگان تجربه کرده‌اند؛ امّا دورانی است کوتاه و در معرض ضربات نیروهای اجتماعی فراوان. بنابراین چقدر مهّم است که نهایت کوشش را مبذول دارید تا از جمله نفوسی باشید که به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء در ایّام حیات "از وجود بهره‌ئی گرفتند و ثمره‌‌ای بردند."»

— بیت ‌العدل ‌اعظم

جوانان در تاریخ امر بهائی نقش بسیار حیاتی ایفا کرده‌اند. حضرت باب هنگامی که فقط بیست و پنج سال داشتند، رسالت خود را اعلام نمودند و بسیاری از پیروان مخلصشان در عنفوان جوانی امر ایشان را پذیرفتند. در دوران حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء، جوانان همواره برای ابلاغ پیام امر جدید به دیگران و انتشار تعالیمش، در صفّ اوّل قرار داشتند.

در ادامۀ راه چنین نفوس برجسته‌ای، در هر نسل، هزاران جوان بهائی در پاسخ به دعوت حضرت بهاءالله به پا خاسته‌اند. تلاش‌های این جوانان در هر زمان توسط مرجع امر هدایت می‌شود. امروزه، بیت ‌العدل ‌اعظم جوانان بهائی را تشویق می‌فرمایند تا شور و شوق دوران جوانی را برای مشارکت مؤثر در پیشبرد تمدّن مادّی و روحانی به کار گیرند.

وسعت هدایات و تشویق بیت ‌العدل ‌اعظم و استقبال جوانان بهائی، امروز چنان وسیع است و فعّالیّت‌هایی که انجام می‌گیرد چنان متنوّع است که نمی‌توان به شرح کامل آنها در این قسمت پرداخت. بنابراین صفحات این بخش فقط بر روی یک نمونه تمرکز دارد: مجموعه‌ای از کنفرانس‌های جوانان که در سال ۲۰۱۳ در ۱۱۴ نقطه در سراسر عالم برگزار شد و سلسله‌ای از گردهمایی‌های کوچک‌تری که به دنبال آنها در حال تشکیل است.

پیام بیت‌العدل ‌اعظم خطاب به ده‌ها هزار جوان شرکت‌کننده در این کنفرانس‌ها، مجموعه‌ای فیلم کوتاه با عنوان «خدمت به نوع بشر» و گزارش‌هایی از هر کدام از این گردهمایی‌ها را می‌توانید در بخشی مخصوص در وب‌سایت «سرویس خبری جامعۀ بهائی» مشاهده نمایید.

به علاوه، مقاله‌هایی که در زیر ارائه می‌گردد، بخش‌هایی از مواد مورد مطالعه در کنفرانس‌های جوانان و گردهمایی‌های پس از آن می‌باشد که بر جنبه‌هایی از موضوعات محوری مرتبط با موضوع خدمت به بشریت تأکید می‌نماید.

یادداشت: