«جميع از برای اصلاح عالم خلق شده‌اند.» - حضرت بهاءالله

تمدّنی پیوسته در حال پیشرفت

بر اساس آثار بهائی، بشریّت از مرحلۀ طفولیّت گذر كرده و حال در آستانۀ بلوغ جمعی خود قرار دارد. تغییرات انقلابی و گسترده‌‌ای که امروز در حال وقوع است از جمله خصوصیّات این دوران گذار می‌باشند؛ دورانی که می‌شود آن را به نوجوانی تشبیه نمود. در این دوران، افكار، نگرش‌ها و عادات مربوط به مراحل پیشین رشد بشر در حال از میان رفتن هستند و الگوهای جدید فكر و عمل كه منعكس‌كنندۀ دوران قریب‌الوقوع بلوغ می‌باشند به تدریج ریشه می‌گیرند. حضرت عبدالبهاء در توضیح این مطلب می‌فرمایند: «آنچه در مراحل بدوی و محدود گذشتۀ بشر نیازمندی‌های نوع انسان را بر طرف می‌ساخت از عهدۀ حوائج دوره تجدّد و بلوغ بر نیاید... امروز (انسان) باید فضائل و قوائی تازه یابد و به موازین اخلاقی و استعدادی جدید مزیّن گردد... آن مواهب و فیوضاتی که در ایّام صباوت داشت، هر چند در وقت خود کافی و وافی بود، امروز از تکافوی حوائج مرحلۀ بلوغش عاجز است.» (ترجمه)

علامت این عصر بلوغ، همبستگی و اتّحاد نوع انسان است. حضرت شوقی افندی می‌فرمایند در عین حال كه وحدت «خانواده و قبیله و تأسیس حکومت شهری و وطنی یکی بعد از دیگری به محکّ تجربه آمده و با موفّقیّت تحقّق یافته است»، هم اکنون وحدت فراگیر جهانی «هدفی است که بشر پریشان به سویش روان است.» ایشان در جایی دیگر به «فاتحه مدنیّتی جهانی... که نظیرش را چشم احدی ندیده و شبیهش به تصوّر احدی در نیامده است» اشاره فرموده و می‌پرسند: «کیست که بتواند عظمت مقام مدنیّت مقدّری را که به تدریج شکفته می‌شود چنانکه باید در صفحه ضمیرش مرتسم سازد؟ کیست که بتواند بلندی اوج اعلائی را که منزلگاه طیر فکرت انسانی از قفس رسته است تقدیر کند؟ کیست که بتواند فضای جانفزائی را که روان آدمی به پرتو انوار درخشنده حضرت بهاء الله کشف می‌کند تصویر نماید؟» (ترجمه)

ظهور یک مدنیّت جهانی مرّفه هم از نظر مادّی و هم از نظر روحانی،‌ مستلزم آن است كه جنبه‌های روحانی و كاربردی زندگی همراه با یکدیگر پیشرفت نمایند. با ایمان و خرد است که كشف قوا و توان‌مندی‌های نهفته در تک تک افراد و بشریّت به عنوان یك كل و همچنین تلاش برای تحقّق این استعدادهای بالقوّه امکان‌پذیر می‌‌گردد. همچنین، تصدیق هماهنگی بنیادین علم و دین امكان تولید، كاربرد و انتشار دانش روحانی و مادّی را برای همۀ ساكنین عالم فراهم‌ می‌آورد.


«اصلاح عالم و راحت امم ظاهر نشود، مگر به اتّحاد و اتّفاق.»

— حضرت بهاءالله


بیشتر بخوانیم

مقالات این بخش به بررسی بیشتر جوانب مختلف پیشرفت تمدن می‌پردازد.

یادداشت: