نقشۀ گسترش جهانی آئین بهائی، ترسیم شده توسط حضرت شوقی افندی در سال ۱۳۳۱ ه.ش. (۱۹۵۲میلادی)

حضرت شوقی افندی- ولیّ‌امر بهائی

حضرت بهاءالله برای تضمین آنکه ظهورشان به هدف خود در راستای خلق عالمی متّحد و هماهنگ دست یابد و جهت حفظ وحدت جامعۀ بهائی، فرزند ارشدشان، حضرت عبدالبهاء را به عنوان مركز عهد و میثاق خود تعیین نمودند و تأسیس بیت ‌العدل اعظم را تشریع فرمودند. حضرت عبدالبهاء نیز به نوبۀ خود اصول عملكرد بیت‌ العدل ‌اعظم را پایه‌‌گذاری نموده و تصریح فرمودند که پس از درگذشت ایشان بهائیان باید به نوۀ ارشدشان،‌ شوقی افندی به عنوان ولیّ امر بهائی توجّه كنند.

حضرت عبدالبهاء( در سمت چپ) به همراه نوۀ ارشد خود شوقی افندی

مسئولیّت به كارگیری اصول، ترویج احكام،‌ حفظ مؤسّسات و تطابق امر بهائی با مقتضیّات یک اجتماع همواره رو به پیشرفت بر عهدۀ بیت ‌العدل ‌اعظم و ولیّ‌امرالله هر دو گذاشته شد.

حضرت شوقی افندی به مدّت ۳۶ سال با بصیرت، حکمت و فداکاری خارق‌العاده‌ای به طور سیتماتیک به توسعه، عمق‌بخشی به درک و فهم و همچنین تقویت وحدت جامعۀ بهائی که در آن زمان رشد فزاینده‌اش انعکاسی از تنوّع نژاد انسانی را فراهم می‌ساخت، پرداختند.

تحت هدایات حضرت شوقی افندی، نظام بی‌‌همتای اداری جامعه كه توسط حضرت بهاءالله طرّاحی شده بود، به سرعت در سراسر عالم تكامل یافت. ایشان بسیاری از آثار بهائی را به زبان انگلیسی ترجمه فرمودند،‌ مركز روحانی و اداری امر در ارض اقدس را توسعه بخشیدند و در هزاران نامه‌ای (توقیعاتی) كه به رشتۀ تحریر درآوردند، با ارائه بصیرت‌هایی عمیق نسبت به ابعاد روحانی مدنیّت و ساز و کار تغییرات اجتماعی، تصویری ستایش‌برانگیز از آینده‌ای كه نوع انسان به سوی آن در حركت است، مقابل دیدگان بشر قرار دادند.


«طیف وسیع دست‌آوردهای ایشان و خصوصیات رهبریشان همگان را شگفت زده می‌سازد؛‌ شیوه‌ای از رهبری كه در شماری از مردم عادی، درجه‌ای از قوا و توان‌مندی را بیدار نمود كه خود از وجودش مطّلع نبودند.»

— دیوید هافمن، نویسنده و گویندۀ رادیو و تلویزیون


بیشتر بخوانیم

صفحات این بخش به زندگی و خدمات حضرت شوقی افندی به عنوان ولی‌امر بهائی و تلایش‌هایشان برای هدایت پیروان حضرت بهاءالله جهت گسترش و تحکیم جامعۀ بهائی می‌پردازد. بخش مقالات و منابع، شامل متون تاریخی و همچنین نمونه‌هایی از مهارت شگفت‌انگيز ایشان در زبان و ادبیات است.

یادداشت: