کلاس‌های کودکان

بهائیان کودکان را ارزشمند‌ترین دارایی یک جامعه و امید و ضامن آینده می‌دانند. اما برای اینکه این امید به واقعیت تبدیل شود، کودکان نیازمند دریافت رزق روحانی هستند. در دنیایی که شور و معصومیت کودکی به آسانی می‌تواند دستمایۀ هجوم اهداف ماده‌گرایانه قرار گیرد، تعلیم و تربیت روحانی و اخلاقی کودکان اهمیت حیاتی می‌یابد.

جامعۀ بهائی در تمامی سطوح نسبت به نیازِ پاسخ‌گویی به آرمان‌های روحانی کودکان حساسیت نشان می‌دهد و جوانان بزرگ‌تر معمولاً مشتاقند تا مسئولیت پرورش کوچکتران اطراف خود را به عهده گیرند. بدین شکل، فعالیت‌های آموزشی برای کودکان اغلب از نخستین فعالیت‌هایی است که در یک جامعه شکل می‌گیرند و تکثیر می‌شوند.

«انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است ملاحظه نما. به تربیت جوهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردند.»

— حضرت بهاءالله

در سال‌های اخیر،موسسات آموزشی در سراسر دنیا، نقش هر چه مهم‌تری در تربیت مربی جهت برگزاری کلاس‌های تعلیم و تربیت روحانی کودکان ایفا نموده‌اند.مواد آموزشی که توسط این مؤسسات در دست تهیه است بر کسب خصائل روحانی همچون صداقت، بخشندگی، پاکی قلب و مهربانی تأکید دارد؛ صفاتی الهی که در آینۀ قلب انسان انعکاس می‌یابند. مطالب آموزشی، سال به سال، بر فهم شرکت‌کنندگان از این خصائل می‌افزایند و دروسی مرتبط با تاریخ و آثار آئین بهائی نیز به آن‌ها اضافه می‌شوند. هدف این است که کودکان به مرحله‌ای برسند که لزوم پرداختن به رشد روحانی خود و مشارکت در سعادت اجتماع را درک کرده و بر اساس این درک اقدام نمایند.

موسسات بهائی همچنین به مسئلۀ تأمین منابع انسانی برای برگزاری کلاس‌های کودکان اهمیت بسیار می‌دهند. به این منظور، منابع قابل‌توجهی برای تأسیس و تداوم یک سیستم موثر هماهنگی اختصاص یافته است که به تربیت مربی پردازد و همچنین مسیر را برای جریان هدایات، توزیع مواد آموزشی و تبادل یادگیری بین موسسات و تودۀ مردم باز نماید.

«مهربانا، طفل صغيرم...»

متن کامل
بستن

بخشی از یکی از مناجات‌های حضرت عبدالبهاء که اغلب توسط کودکان تلاوت می‌شود:

مهربانا، طفل صغيرم، به دخول در ملکوت کبير فرما. در زمينم، آسمانی فرما. ناسوتی‌ام، لاهوتی فرما. ظلمانی‌ام، نورانی کن. جسمانی‌ام، روحانی نما و مظهر فيوضات نامتناهی فرما. توئی مقتدر و مهربان.

— حضرت عبدالبهاء

سرود تو گفتی

پخش سرود
بستن

سرود تو گفتی

یکی از سرودهای کلاس‌های کودکان

سرودی با موضوع امید

پخش سرود
بستن

سرودی با موضوع امید

یکی از سرودهای کلاس‌های کودکان

«در دارايی يك جامعه كودكان گرانبهاترين...»

متن کامل
بستن

بخشی از یکی از پیام‌های بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان در سال ٢٠٠٠. متن کامل این پیام را در کتابخانۀ بهائی می‌توانید مطالعه نمایید.

در دارايی يك جامعه كودكان گرانبهاترين گنجينه‌اند زيرا اطفال اميد و ضامن آينده‌اند. كودكان حامل بذرهایی هستند كه خصوصيات جامعۀ فردا را دربردارند. خصوصياتی كه بيشتر در اثر رفتار بزرگسالان، يا در اثر قصور و كوتاهی آنان، شكل می‌پذيرد. كودكان اماناتی هستند كه هر جامعه‌ای كه آن‌ها را ناديده گيرد نمی‌تواند از كيفر چنين غفلتی در امان بماند.

— بیت ‌العدل ‌اعظم

«هزاران هزار نفوس...»

متن کامل
بستن

جملات زیر از یکی از پیام‌های بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان در سال ٢٠٠٨ برگرفته شده‌اند. متن کامل این پیام را در کتابخانۀ بهائی می‌توانید مطالعه نمایید.

هزاران هزار نفوس که نمایان‌گر تنوع نوع بشر هستند در محیطی جدی و در عین حال روح‌افزا به مطالعۀ سیستماتیک آیات خلاقه الهیه مشغولند... با آگاهی از آرمان‌های کودکان جهان و نیازشان به تعلیم و تربیت روحانی، مساعی خود را گسترش می‌دهند تا گروه‌های روزافزونی را به کلاس‌هایی دعوت نمایند که کانون‌های جذب نونهالان ‌شده و بنیان امر مبارک را در جامعه مستحکم می‌سازد.

— بیت ‌العدل ‌اعظم

سرودی با موضوع وحدت

پخش سرود
بستن

سرودی با موضوع وحدت

یکی از سرودهای کلاس‌های کودکان

«ای پاک يزدان، اين نهالان...»

متن کامل
بستن

یکی از مناجات‌های حضرت عبدالبهاء که در کلاس‌های کودکان پایۀ اول در سراسر دنیا تدریس می‌شود.

ای پاک يزدان، اين نهالان جويبار هدايت را از باران ابر عنايت تر و تازه فرما و به نسيم رياض احديت اهتزازی بخش و به حرارت شمس حقيقت جانی تازه عطا نما تا نشو و نما نمايند و روز به روز ترقی کنند و شکفته گردند و پر بار و برگ شوند.

— حضرت عبدالبهاء

«ياابن الروح، فى أول القول...»

متن کامل
بستن

بخشی از یکی از آثار حضرت بهاءالله که کودکان بهائی اغلب به خاطر می‌سپارند.

ياابن الروح، فى أول القول املك قلباً جيداً حسناً منيراً. (ای پسر روح، نخستین پند من به تو این است: قلبی پاک، نیکو و نورانی داشته باش.)

— حضرت بهاءالله

سرودی با موضوع بخشندگی

پخش سرود
بستن

سرودی با موضوع بخشندگی

یکی از سرودهای کلاس‌های کودکان

یادداشت: