کتابخانه

غفّاری لا تحزن من الفراق انت ممّن وفیت المیثاق

فهرست مطالب

جناب غفّار

غفّاری لا تحزن من الفراق انت ممّن وفیت المیثاق انّا نحبّک کما تحبّنا و حبّنا سبق حبّک یشهد بذلک مالک یوم الطّلاق لا تحزن من البعد فارض بما رضی اللّه ایّاک ان تشتکی فی سبیلی من شیء سوف یظهر اللّه ما قدّر لک انّه ولیّک و ولیّ من والاه فی کلّ حین یراک و متوجّهاً طرفه الیک انّ هذا فضل عظیم ان اشکر ربّک انّه معین من اراده و مقبل من اقبله انّه ذو حبّ شدید