کتابخانه

حمد ساحت امنع اقدس حضرت مقصودی را لایق و سزا که اسرار قلوب را ظاهر فرمود

فهرست مطالب

بسم اللّه ربّ الأرض و السّمآء

حمد ساحت امنع اقدس حضرت مقصودی را لایق و سزا که اسرار قلوب را ظاهر فرمود و مکنونات ضمائر را هویدا ساخت آه آه عمّا ورد علی هیکل التّقدیس و التّنزیه و الأمانة و الوفآء سهام الحرص و الطّمع و الهوی نفس مذکور مع محبّتهای حضرات افنان عمل نمود آنچه را که هر امینی نوحه نمود و هر صادقی گریست بامانت نصحیت نمودیم خیانت نمود و بصدق وصیّت کردیم بکذب خود را بیاراست انصاف را باعتساف تبدیل نمود و امانت را بخیانت در اعمال آن غافل هر آگاهی متحیّر مقام محبّت عداوت ظاهر و محلّ شکر شکایت نسأل اللّه تبارک و تعالی ان یؤیّد الکلّ علی ما یحبّ و یرضی و یعرّفهم ما ینفعهم و یقرّبهم انّه هو العزیز الوهّاب

نامۀ جناب میرزا عبدالکریم علیه سلام اللّه ملاحظه شد و عرف محبّت از کلماتش متضوّع و همچنین نور استقامت ساطع و از شطر آخر نامۀ جناب فضل علیه سلام اللّه و عنایته رسید انّه قام علی خدمة الأمر و نطق بثنآء مولاه و آنچه از شهادت مرحوم ذکر نموده‌اند اصغا شد هنیئاً له بما سقاه اللّه من کأس الوفآء جرعة و من قدح الانقطاع غرفة و من بحر الشّهادة شربة و حین صعوده استقبلته الأرواح المجرّدة و الحقایق المنوّرة بعد اذ احاطته انوار العفو و الغفران نعیماً له و لمن ذکره و یذکره بالخیر انّ اللّه هو الغفّار و هو الفضّال الکریم و سبب ظهور این امر امور حادثۀ در محرّم الحرام بوده بعد از وقوع واقعه آنچه ذکر نموده‌اند از اخبار بحکومت و حاکم مملکت مقبول اطّلاع آمرین بر امثال این امور لازم ولکن در سؤال و جواب باید گفته شود اسلام حقیقی ما بوده و هستیم ولکن اختلافی مابین واقع و آن اینکه بظهور قائمی از اولاد رسول موعود بوده‌ایم و این حزبی که معروفند به بابی میگوئیم آن حضرت ظاهر شده و حزبی از احزاب اسلام که خود را شیعه میدانند منکر این ظهورند و میگویند باید از جابلقای موهوم و جابلسای ظنون که اسم دو مدینه است بعلامات مجعوله آن حضرت ظاهر شود این فقره سبب اختلاف شده و آن قائمی را که ما بظهورش قائل شدیم او را شهید نمودند و این فقره هم سبب ضغینه و بغضای کلّی گشت و در سنین اوّلیّه در ایران نزاع و جدال مکرّر واقع شد و آن قائم ما را بشارت بظهور اسم قیّوم داد که بعد ظاهر میشود و این ظهور مبارک کلّ را از نزاع و جدال نهی فرمود نهیاً عظیماً فی الکتاب و بمعاشرت و محبّت با جمیع ادیان امر نمود امراً محکماً فی الألواح چنانچه در کتاب اقدس فرموده عاشروا مع الأدیان بالرّوح و الرّیحان در مقام دیگر فرموده ان تقتلوا خیر لکم من ان تقتلوا و همچنین بلسان پارسی میفرماید اگر نزد شما لؤلؤ ثمینی و یا جوهر منیری باشد بنمائید و عرضه دارید اگر قبول شد مقصود حاصل والّا او را باو واگذارید و در بارۀ او دعا نمائید نه جفا و حال قریب چهل سنه میشود نزاع و جدال بفضل اللّه و عنایته بکلّی مرتفع گشته و در این سنین متوالیات در هر بلدی مکرّر از این حزب مظلوم شهید نموده‌اند و ایشان تعرّض نکرده‌اند و بحقّ گذاشته‌اند و شهادت این مظلوم که در این ایّام واقع شده گواهی است صادق بر مظلومیّت این حزب و ظلم اعدا این حزب مظلوم از برای کلّ از حقّ راحت و نعمت و عزّت و سلامتی میطلبند ولکن اعدا در مقابل بقتل و نهب مشغول بوده و هستند و حال از حقّ تعالی شأنه سائل و آملیم از برای این حزب مظلوم ناصر و معین ظاهر فرماید انّه علی کلّ شیء قدیر و سبب این قتل و نهب بعضی از علمای ایران بوده‌اند که من غیر دلیل و برهان فتوی بر شهادت این حزب داده‌اند و حضرت سلطان ایران ایّده الرّحمن هم چند سنه میشود باین حزب تعرّض نفرموده و بلکه حمایت فرموده و در بعضی از مواقع این حزب را از شرّ جهلا حفظ نموده نسأل اللّه تبارک و تعالی ان یؤیّد حضرته علی حفظ المظلومین من مطالع الظّلم و الاعتساف انّه هو السّامع المجیب

و در مقرّ و محلّ ذکر عکّا وحدها کافی است مکرّر در شهر محرّم الحرام این امور واقع حین خروج از عراق عرب کلّ را وصیّت نمودیم بحکمت و بآنچه سبب فلاح و نجاح کلّ است ولکن بعد از توجّه مظلوم به مدینۀ کبیره در ماه محرّم بعضی عمل نمودند آنچه را که سبب ضوضای عظیم شد چه که عامّۀ خلق بقطره‌ئی از بحر آگاهی فائز نشده‌اند همچه گمان مینمایند نعوذ باللّه عقاید این حزب و یا محبّتشان نسبت بآن حضرت کم شده و یا سستی پذیرفته حاشا و کلّا بلکه فرح آن ایّام نظر بآنست که رجعت فرموده‌اند و ظاهر گشته‌اند موافق عقیدۀ حزب شیعه چه که از اخبار محقّقه آنکه در ظهور قائم ائمّۀ فرقان از قبور برمیخیزند و ظاهر میشوند غافل از آنند که در این ایّام امر دیگری ظاهر شده و کنز مکنون باهر گشته این امور در مثل این ایّام جایز نه چه که خارج از حکمت است اکثری از خلق غافل و محجوبند از حقّ غافل و بخود ناظر لذا آنچه سبب فصل است عنداللّه محبوب نه فصل سبب اجتناب و بعد است اصبروا یا حزب العدل زود است ایّامی ظاهر شود که کلّ مقصود را ادراک نمایند و بر خدمت قیام کنند

جناب شهید الّذی احاطته رحمة ربّه من کلّ الجهات از اشراقات نیّر محبّت و تجلّیات نور مودّت مراعات حکمت را علی ما ینبغی ننموده لذا واقع شد آنچه واقع شد عنده علم کلّ شیء فی کتاب مبین امروز باید باسبابی تمسّک نمود که سبب تقرّب و توجّه عباد گردد یا اولیآء اللّه تمسّکوا بما تنجذب به الأفئدة و القلوب اعمالی که سبب انقلاب و اشتعال نار بغضاست جایز نه و بعزّ قبول فائز نه این ظهور از برای وصل کلّ است نه فصل و آنچه الی حین ظاهر شده در آن بأسی نبوده و نیست و استقامت بعضی از نفوس هم ظاهر از حقّ میطلبیم در جمیع احوال کلّ را تأیید فرماید و آنچه الیوم لازم اتّحاد و اتّفاق اولیاست بر کلّ لازم در این فقره جهد بلیغ مبذول دارند ذکر اولیای آن ارض را نموده‌ایم ولکن نظر بحکمت ارسال نشد سوف نرسله انّه هو المشفق الغفور الرّحیم السّلام و الذّکر و البهآء علیکم و علی الّذین عملوا بما امروا به فی کتاب اللّه ربّ العرش العظیم یا احبّائی ملاحظۀ حکمت و متابعت دولت از اوامر محتومۀ الهی است تمسّکوا بهما امراً من لدن ناصح امین