کتابخانه

امروز جذب اعمال عشّاق آفاقرا اخذ نموده و جمیع اشیاء بذکر و ثنای منقطعین ناطق

فهرست مطالب

جناب میرزا آقا الّذی حضر و فاز

هو الآمر الحکیم

امروز جذب اعمال عشّاق آفاقرا اخذ نموده و جمیع اشیاء بذکر و ثنای منقطعین ناطق و ذاکر در مدینۀ عشق نغمهاست و آوازها طوبی از برای نفسیکه باصغا فائز گشت و بنور تقوی و انقطاع منوّر شد بشارت عظمی که از قلم اعلی جاری و نازل آنکه ولکنّه رسول اللّه و خاتم النّبیّین بکلمۀ مبارکۀ یوم یقوم النّاس لربّ العالمین منتهی گشت یا اولیآء اللّه و حزبه ایّاکم ان تحزنکم سطوة الظّالمین و ظلم المعتدین سوف یفنی ما یشهد و یری و یبقی لکم ما نزّل من القلم الأعلی فی حیفا طوبی لکم و لمن یحبّکم لوجه اللّه العزیز الحمید