کتابخانه

دوستان آن ارض را ذکر نموده و مینمائیم بذکری که باقی و دائمست

فهرست مطالب

هو الآمر القدیم

دوستان آن ارض را ذکر نموده و مینمائیم بذکری که باقی و دائمست و عرفش از عالم قطع نشود افرحوا یا اولیائی بهذا الفضل العظیم و کل را وصیّت میفرمائیم بآنچه که سبب علوّ و سموّ کلمة اللّه است بین عباد و همچنین در اموری که سبب ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس است و سبب اعظم تربیت اولاد است باید کل بآن تمسّک نمایند انّا امرناکم بذلک فی الواح شتّی و فی کتابی الأقدس طوبی للعاملین

از حقّ میطلبیم کل را تأیید فرماید و توفیق بخشد بر اجرای این امر مبرم که از قلم مالک قدم ظاهر شده و نازل گشته ایّاکم ان یخوّفکم طنین الذّباب او تضعفکم قوّة الظّالمین بقوّت ایمان و بحکمت و بیان ناس را بشاطی بحر اعظم دلالت نمائید قسم بآفتاب حقیقت که ضوضای ناعقین و معرضین عنداللّه احقر از طنین ذباب است ولکنّ القوم اکثرهم لا یعرفون یا حزب اللّه بذیل اطهر تشبّث نمائید و از عالم و عالمیان فارغ و آزاد باشید طوبی لکم و نعیماً لکم نشهد انّکم فزتم بما لا فاز به امم قبلکم یشهد بذلک لسان العظمة فی هذا الحین المبین البهآء علیکم و علی من فاز بعرفان اللّه ربّ العالمین باید در هر مدینه معلّمی از این حزب معیّن شود لأجل تعلیم اطفال و باید اسباب معاش معلّم مهیّا شود تا باطمینان کامل بآنچه لازم است مشغول گردد نسأل اللّه ان یؤیّد المعلّمین بقدرته و سلطانه و یوفّقهم علی تربیة ابنآء عباده انّه علی کلّ شیء قدیر و بالاجابة جدیر