کتابخانه

یا امتی یا ورقتی قد شهد لک القلم الأعلی باقبالک و حبّک

فهرست مطالب

یاء

ورقه اخت امّ من ایّدناه علی خدمة هذا النّبأ العظیم

هو الشّاهد من افق سمآء العلم

یا امتی یا ورقتی قد شهد لک القلم الأعلی باقبالک و حبّک و توجّهک الی وجه القدم اذ اعرض عنه العالم الّا من شآء اللّه العلیّ العظیم هذا یوم اخبر به رسول اللّه من قبل و من قبله الرّوح و من قبله من اتی بتسع آیات باهرات و سمّی بالکلیم فی کتابی المبین

یا ورقتی جمیع کتب قبل و رسل الهی خلق را باین یوم امنع اقدس بشارت داده‌اند مع‌ذلک نفوس شرّیرۀ غافلۀ امّاره باعتساف تمام بر قطع سدره قیام نموده‌اند طوبی از برای تو که بطراز محبّت الهی مزیّن گشتی و بذکر و ثنایش فائز جمیع فضل در قبضۀ قدرت حقّ جلّ جلاله است بهر نفس اراده نماید عطا میفرماید چه مقدار از رجال که خود را صاحبان اسرار و از علمای اعلام میشمردند و چون اندک امتحان بمیان آمد باعراض و اعتراض قیام نمودند بشأنیکه اهل ملأ اعلی بنوحه و ندبه مشغول و تو از فضل الهی و عنایت لایتناهی بعرفان سرّ مکنون و کنز مخزون فائز شدی این مقام عظیم را باسم حقّ جلّ جلاله حفظ نما و از عیون خائنین مستور دار البهآء المشرق من افق ملکوتی علیک و علی کلّ امة فازت بأنوار عرشی العظیم