کتابخانه

حمد خداوند یکتا را لایق و سزا که عالم ملک و ملکوت را بوجود انسان کامل بیاراست

فهرست مطالب

ع‌ش

حضرت افنان جناب حاجی سیّد علی

١٢ جمادی‌الأولی سنۀ ١٣٠٨

بسم ربّنا الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی

حمد خداوند یکتا را لایق و سزا که عالم ملک و ملکوت را بوجود انسان کامل بیاراست بعدل امر فرمود تا اصل شجرۀ ظلم را از زمین برآرد و به ما ینبغی له و قدّر له راجع فرماید سبحانه سبحانه ما اعظم سلطانه و اعزّ بیانه حکمت بالغه‌اش در هر شیء ظاهر و هویدا و نیّر امرش فوق کلّ شیء باهر و مهیّا طوبی لمقبل اقبل الیه و لناصر قام علی نصرته و لمعین اعانه فی ایّام سجنه و الصّلوة و السّلام علی ایادی امره الّذین داروا البلاد لاعلآء کلمته و ما نقضوا عهده و میثاقه و فازوا برحیق الوحی فی ایّامه انّهم من اعلی الخلق فی کتابه یصلّی علیهم الملائکة و الرّوح باذنه نسأل اللّه تبارک و تعالی ان یوفّقهم و یؤیّدهم علی ما ینبغی لنسبتهم الی امره المحکم المتین انّا کلّ الیه لمن الرّاجعین

روحی لذکرکم الفدآء دستخطّ حضرت عالی از بادکوبه و از جهات دیگر بمثابه نور ساطع و سبب و علّت روشنی قلب مبتلای بظلمت احزان گردید ذکر و یاد افنان مائده‌ایست حقیقی چه که قوّت ارکان از آن حاصل نسأل اللّه تبارک و تعالی ان یؤیّد افنانه علی ما ینبغی لأیّامه انّه هو منزل الآیات و قاضی الحاجات و بعد از قرائت قصد مقام اعلی نموده و بعد از حضور و اذن تمام آن امام وجه مولی العالم عرض شد و بشرف اصغا فائز گشت هذا ما نطق به لسان الرّحمن فی ملکوت البیان قوله تبارک و تعالی

هو الآمر الحکیم

یا افنانی علیک بهائی و عنایتی نظر بعدم استعداد اهل عالم حوادث لاتحصی امم را احاطه نموده این مظلوم کل را به ما یحفظهم و یرفعهم آگاه فرموده رشحات بحر اعظم الهی در ایّام ظهورش بر خلق مبذول حقّ جلّ جلاله گواه که این مظلوم جز نصرت امر و اعلای کلمه و هدایت بریّه اراده نداشته و ندارد براستی میگویم و لوجه اللّه میگویم امروز باید اهل بهاء بر نصرت امر قیام نمایند و بروح و ریحان و حکمت و بیان خلق افسرده و پژمرده را تازه و خرّم دارند و از ما عندهم به ما عند اللّه توجّه کنند و بآنچه سبب تقرّب عباد است تمسّک جویند آن جناب و افنان طرّاً میدانند که اعمال این حزب از قبل چه بود و از بعد چه شد و مشرکین و متوهّمین اهل بیان حال برعکس سابق بظاهر تمسّک نموده‌اند بآنچه که سبب حضور و لقا است

جناب حیدر قبل علی نوشته هادی دولت‌آبادی در ارض طاء وارد و در ایّام جمعه بر منبر بذکر مصیبت سیّدالشّهدآء مشغول و در عراق بعضی به غیر ما اذن اللّه لهم در اوّل محرّم بفرح و سرور و عیش که منافی جمیع احزاب عالم است عمل نمودند و الی حین اهل آن بلد بعضی همچه گمان نموده‌اند که این حزب نعوذ باللّه به سیّدالشّهدآء علیه السّلام محبّت نداشته و ندارند بلکه قلوبشان بنار ضغینه و بغضا مشتعل فی‌الحقیقه این فقره سبب لغزش عباد است چه که عارف نیستند بر عنایت و فضلی که در آن یوم ظاهر شده و از آن گذشته این اصحاب بیقین مبین آگاهند که آن حضرت باذن الهی از قبر برخاسته لذا ملأ اعلی و اهل فردوس ابهی و جنّت علیا کل با آن حضرت بفرح و سرور مشغول باری تا حجاب جهل و عدم آگاهی موجود باید بقواعد قوم لأجل قرب و هدایت عباد تمسّک جست خلق اکثری جاهلند و احداث جهل هم از عدم تربیت حاصل شده ارباب عمائم بی‌انصاف در ایران گفته‌اند آنچه را که از وهم و ظنون متولّد شده و حال اکثری قادر بر خرق احجاب نبوده و نیستند مگر فضل الهی مدد فرماید و این فقرا را نجات بخشد اهل بیان دیگر از آن نفوس احجب مشاهده میگردند خود معترفند بر اینکه بعد از قائم ظهور حسینی است و جمیع انبیا در زیر علم آن حضرت جمع میشوند مع‌ذلک یرون و ینکرون یشهدون و لا یعرفون

باری دلایل حقّیّت فوق احصاست ولکن آذان واعیه مفقود نفوسی که بمنکر متمسّک بودند حال اظهار معروف مینمایند حیله و مکر بمقامی رسیده که قلم از ذکر آن عاجز است و این مظلوم از اوّل الی حین کل را باعمالی که سبب هدایت عباد و تقرّب ایشانست امر نموده و مینماید و دو یوم محرّم را به حسین ابن علی علیه السّلام اوّل بوکالت نقطۀ اولی و ثانی بالاصالة طوبی لنفس عملت بما امرت به فی الکتاب یا حزب اللّه باخلاق طیّبه و اعمال مرضیّه تمسّک نمائید چه که این دو افئده و قلوب عالم را جذب نماید حقّ جلّ جلاله در این ظهور این دو را ناصر و معین قرار فرموده اهل بهاء باید بهمّت کامل باین دو تمسّک نمایند و بتسخیر افئده و قلوب مشغول گردند نسأل اللّه تعالی ان یوفّقهم و یؤیّدهم علی ما یرتفع به امره بین عباده فی‌الحقیقه اصحاب عشق علیهم بهآء اللّه و رحمته و عنایته فائز شده‌اند بآنچه که شبه و مثل نداشته و ندارد امید آنکه از بعد بمثابه پدر مشفق مهربان با عباد رفتار نمایند و در حفظ صیت طیّب طاهر جهد بلیغ مبذول دارند

یا علی یا افنانی اولیا طرّاً را از قبل مظلوم ذکر نما و بعنایت و رحمت حقّ بشارت ده و از حقّ میطلبیم از شما ظاهر فرماید آنچه که سبب انقطاع اهل عالم شود از ارض طاء عرایض متعدّده رسیده ولکن قائم بر خدمت اظهار تسلیم و رضا نموده بهیچ وجه شکایتی از او ظاهر نشده بلکه بهمّت تمام بر عدم ورود این اخبار در ساحت اقدس قائم طوبی له و نعیماً له باید جمیع افنان و اولیا بر مکافات این عمل مبرور نادر الوجود برخیزند انّ اللّه هو المؤیّد الحکیم و هو الموفّق العلیم انتهی حقّ شاهد و گواهست که از عمل قائم بر امر ظاهر شده آنچه که سبب فرح و سرور مقرّبین و مخلصین است این خادم فانی یقول

الهی الهی خذ ایادی افنانک و اولیائک و ایّدهم علی خدمة امرک تراهم یا الهی متمسّکین بک و بحبلک المتین فأنزل علیهم امطار رحمتک من سحاب عنایتک ثمّ افتح علی وجوههم ابواب جودک و کرمک انّک انت المقتدر الآمر الحکیم

نظر بعملی که از جناب قائم بر امر ظاهر شده یقین است که این عمل طاهر مقدّس را مکافات الهی خواهد رسید و در دنیا و عقبی این عمل را بخلع ابدی و قبول سرمدی فائز فرماید انّ ربّنا هو الفضّال الکریم این ایّام مکرّر از لسان عظمت ذکر این عمل مبرور استماع شده لابدّ فضل احاطه نماید و رحمت عنایت فرماید و ید قدرت اعانت کند انّه علی کلّ شیء قدیر یجیب من دعاه و یعطی من سأله لا اله الّا هو الغفور الرّحیم

اینکه در بارۀ اولیای بادکوبه علیهم بهآء اللّه مالک الأحدیّه مرقوم داشتید فی‌الحقیقه مشتعلند و ذکرشان مکرّر در ساحت اقدس بوده و هست مخصوص مبلّغین که سبب اقبال عباد و توجّهشان بمبدأ و معاد است از حقّ سائل و آمل که بر همّت و استقامتشان بیفزاید بشأنی که مابین اهل عالم بخدمت امر معروف و مذکور باشند نسأل اللّه تبارک و تعالی ان یرفع اولیائه هناک و یثبّت اقدامهم علی الصّراط انّه هو العزیز الوهّاب فی قبضته زمام الأمور و فی یمینه ملکوت ملک الأرضین و السّموات

آنچه در بارۀ توجّه جناب کربلائی قاسم علیه بهآء اللّه مرقوم داشتید بعد از عرض فرمودند این ایّام برودت هوا و انقلاب بحر مقتضی توجّه نیست ولکن اذن عنایت شد هر هنگام صولت سرما رفع شود در توجّه بشطر سجن بأسی نبوده و نیست هذا ما امر به الآمر الحکیم انتهی

اینکه در بارۀ توقّف محبوب فؤاد جناب ورقا علیه بهآء اللّه الأبهی مرقوم داشتید چندی توقّف نمایند فی‌الحقیقه الیوم جمیع باید بخدمت امر مشغول باشند و خدمت امر تبلیغ است و انشآءاللّه کل موفّق شوند فرمودند یا ورقآء علیک بهآء اللّه مولی الوری انشآءاللّه بوصایای الهی متمسّکید و منقطعاً عن دونه متشبّث این مقام فخر مقامها و سبب اقبال قلوب و توجّه وجوه است للّه الحمد بحضور و لقا و مشاهده و اصغا مکرّر فائز شدی انّه یعینک و یؤیّدک و هو الفضّال الکریم و هو الغفور الرّحیم ابناء امام وجه مذکورند و بفضل و رحمت مرزوق نسأل اللّه ان یوفّقهما علی ذکره و ثنائه و خدمته العزیز الرّفیع انتهی

انشآءاللّه آن محبوب فؤاد بآیات الهی و ما ظهر من عنده عباد را آگاه نمایند و از نوم غفلت بیدار فرمایند این ایّام عباد از قبل بهتر مشاهده میشوند اکثری ارادۀ ادراک این امر را نموده‌اند حال باید آن محبوب فؤاد مادامی که در آن ارض تشریف دارید بهدایت خلق بروح و ریحان مشغول گردید مکرّر تبلیغ را بحکمت معلّق فرموده‌اند که مباد امری حادث شود که سبب تزلزل ضعفا گردد در سجن حضور داشته‌اید و حکمتی که اولیا بآن مأمورند دیده‌اید و مشاهده نموده‌اید امید آنکه اولیای آن ارض کل بحکمت تشبّث کنند و عمل نمایند آنچه را که سبب تقرّب عباد است انّ ربّنا هو المشفق الکریم

قرر عیون عزیزاللّه و روح‌اللّه علیهما بهآء اللّه که فی‌الحقیقه در قلب و لسان هر دو مذکورند و امام وجه مشهود نسأل اللّه ربّنا ان یقدّر لهما ما ینبغی لعظمته و الطافه و کرمه و مواهبه انّه هو السّامع المجیب انشآءاللّه این دعاها باجابت مقرون انّ ربّنا هو الغفور الرّحیم

اینکه در بارۀ جناب افنان آقا میرزا ابوالحسن علیه بهآء اللّه الأبهی مرقوم داشتید وارد و بشرف لقا و حضور فائز و بضیافت لیلۀ قبل مزیّن و مشرّف نسأل اللّه ان یوفّق جنابه و یقدّر له العزّة و الغنآء انّه هو مولی الوری و هو المقتدر القدیر

اینکه در مراجعت اذن طلب فرمودید که اگر بشود نفس او نفسین همراه بیاورید بعد از عرض در ساحت امنع اقدس بعزّ قبول فائز نفسی لفضله الفدآء امید آنکه از آن حضرت ظاهر شود آنچه که سزاوار است تا صیتش عالم را احاطه نماید و کجیهای دنیای بی‌وفا را راست فرماید این فقره بسیار عزیز و مرغوبست و البتّه تأییدات الهی مدد فرماید و ظاهر نماید انّه هو الکریم ذو الفضل العظیم

آنچه در بارۀ ارض غرس مرقوم داشتید انشآءاللّه تدارک و عمل میشود این ایّام قریب یک شهر تمام بل ازید آسمان از غفلت غافلین و ظلم ظالمین هم گریه کرده و هم نوحه نموده لذا سبل مسدود و طرق ممنوع و چون فضل الهی مدد فرماید و عرصۀ طرق و سبل از نسایم ربیع رحمانی معتدل شود بوصایای آن حضرت عمل میشود انّ ربّنا هو المؤیّد الموفّق المقتدر الحکیم البهآء و الذّکر و الثّنآء علی حضرتکم و علی من یحبّکم و یسمع قولکم فی امر اللّه ربّنا ربّ ما یری و ما لا یری ربّ العالمین و الحمد له اذ هو مالک یوم الدّین

اینکه در بارۀ ارسال اشجار و اقلام آن و اثمار مکنونۀ در آن که فی‌الحقیقه نفس اسرار است ذکر فرمودید فی‌الحقیقه این امور دارای ذکر و ثنای ابدی است چه که مقصود حضور اثمار جنیّۀ لطیفۀ مبارکه است امام وجه مقصود و اولیا و اصفیا و عباد او لذا هر صاحب اقتداری بقدر قوّه باید ملاحظه فرماید مخصوص افنان سدرۀ مبارکه علیهم بهآء اللّه الأبهی که خود منتسبند البتّه در خدماتی که باسم حقّ جلّ جلاله است توقّف نکرده و نخواهند کرد نسأل اللّه ان یوفّقهم و یرفعهم و یؤیّدهم و یفتح علی وجوههم ابواب العنایة و الثّروة و العزّة انّه هو المعطی الغفور العزیز العظیم و نسأل اللّه تبارک و تعالی ان یوفّق معیّنها و آخذها و مرسلها و حاملها الّذی یأخذ و یؤدّی الی مقام قدّره اللّه لغرسها ثمّ نسأله تعالی ان یقدّر للمرسل ما ینبغی لجوده و کرمه و یجعل ذکره باقیاً ببقآء الأشجار و اثمارها فی الأرض انّه هو ولیّ الّذین قصدوا من اعمالهم و افعالهم منفعة العباد و عمار البلاد انّه یسمع صوت من ناداه و ذکر من ناجاه و قاضی الحوائج من‌ قبل و من ‌بعد انّه هو الفرد الواحد المقتدر العزیز المختار