کتابخانه

یا ایّها الحاضر لدی الباب و المستقیم علی الامر علیک سلام اللّه و رحمته

فهرست مطالب

هو العلیم الحکیم

یا ایّها الحاضر لدی الباب و المستقیم علی الامر علیک سلام اللّه و رحمته قد حضر المجد عند المظلوم و قرء کتابک فاز بالاصغآء و بهذا الجواب الّذی بلسان سرّه یقول انّ الجواب بلی بلی بلی للّه الحمد از قبل و بعد بعنایت مخصوصه فائزی نسئل اللّه تبارک و تعالی انّ یقدّر لک فی کلّ یوم ما ینبغی لسمآء جوده و بحر عطآئه انّه هو الجواد الکریم

و امّا ما رأیت فی المنام نسئله تعالی ان یجعله مبارکاً علیک و علی اولیآئه و احبّآئه اینکه نفس مذکور در کالسکه بوده با شوکت خاقانی و از پیش آنجناب گذشته و بعد با او ملاقات نموده باسباب دیگر یعنی بعمامه شکّی نیست که حال با شوکت و حشمت سلطانی موجود و ظاهر ولکن تغییر آن مشعر است بر تغییر احوال و تبدیل شوکت و عزّت انّا نحکم فی هذا الحین بتنزّله عن المقام الاوّل لیستریح بذلک عباد اللّه و خلقه و آنچه ذکر شد از نوم مستفاد میشود و علم مستور بآن حکم فرموده ولکن چون اینمظلوم از برای کلّ خیر طلبیده و می‌طلبد لذا یقول

یا اله الجود و مربّی الوجود اسئلک باسمک المهیمن علی الغیب و الشّهود بان تزیّن المذکور بانوار نیّر عدلک ثمّ احفظه من شرّ الّذین ارادوا فی سرّ السّرّ اخذ مملکته ای ربّ نوّر قلبه بنور العرفان و ایّده علی التّوجّه الی افق ظهورک و مشرق آیاتک و مظهر نفسک ای ربّ لا تمنعه عن الاقبال الی شطر مواهبک و لا تجعله محروماً عن فیوضات ایّامک انّک انت المقتدر الّذی شهدت به الکائنات لا اله الّا انت الغفور الکریم

اینکه بعد توجّه نمودی و بخانه‌ئی رسیدی که بزرگتر و اعظمتر از سرایه بود و هر یک از بیوتش هم بعظمت سرایه مشاهده شد این فقرات گواه بر عظمت امر و بسط ظهور و طول ذیل مبارکست و اینکه کتاب در ید من بیده ملکوت کلّ شیٴ مشاهده شد اینهم مدل بر عظمت ظهور و اعلاء کلمۀ اعظم که نفس کتاب اللّه است بوده اینست آن کتابیکه هر کلمۀ آن در عالم متصرّف و آمر و حاکمست سوف یظهر اللّه ما نزّل فیه من جواهر اوامره و لئالی احکامه تعبیر کتاب و شرح آن فی‌الحقیقه خارج از احصا بوده العلم عند اللّه ربّ العرش العظیم و اینکه ذکر نمودی در همان عبارت در یکی از بیوت آن مجدّد مشرّف شدی و بیاناتیکه اصغا نمودی این مدل و مشعر بر تعطیل زینت بیت است یعنی اسبابیکه سبب زینت و تلطیف صورت ظاهر بیت است و این فقره در ظاهر ظاهر هم همین قسم است الحمد للّه بنیان بیت محکم و اثاث و اصولش ثابت البتّه از بعد اسباب زینت ظاهره هم بارادۀ الهی ظاهر خواهد شد چون در عالم مشیّت مکنون و در عالم لوح و قلم مذکور و مرقوم البتّه آثارش ظاهر شود و عالم را از این ذلّت و تنگی فارغ نماید انّه علی کلّ شیٴ قدیر