“Kadri asasi za Imani zinavyoongeza uzoefu…zinakuwa stadi zaidi na zaidi katika kutoa msaada, rasilimali, uhamasishaji, na mwongozo wenye upendo kwa jitihada stahiki; kushauriana kwa uhuru na upatano miongoni mwao na pamoja na watu wanaowahudumia; na katika kuelekeza bidii za watu binafsi na za pamoja kuelekea mabadiliko ya jamii.”

— Nyumba ya Haki ya Ulimwengu

The gradual development of the Bahá’í community’s administrative structures and the refinement of its associated processes are areas that have received significant attention since the inception of the Bahá’í Faith. The subject is described in some detail in the Bahá’í Administrative Order topic collection in the “What Bahá’ís Believe” area of this website.

The energy that Bahá’ís devote to enhancement of institutional capacity, and the care with which they follow the evolution and development of administrative processes and structures, is not motivated simply by a wish to increase the efficiency with which the Bahá’í community’s own affairs are to be managed. They recognize in this development a necessary contribution to the pattern of a new social order envisaged by Bahá’u’lláh, to the new ways that a mature humanity will attend to its political, social, and cultural affairs.

{{ note }}: