کتابخانه

ای شاعر ماهر فضولینک جاننی شاد ایلدن

فهرست مطالب

هواللّه

گنجه

بواسطۀ جناب شیخ احمد

جناب کربلائی محمّد اسکوئی علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای شاعر ماهر فضولینک جاننی شاد ایلدن و روحی بغدادینک قلبنی آزاد ایلدن ارضروملی نفعی‌یه بر نفع براقمدن نیازی شهیرن عجز و نیازنی اثبات ایلدن نسیمینن نسیمی طورغون قالدی و گلشنینن گلشننی طراوتسز براقدن سزائی‌یی حیرته سزاوار ایلدن حاصلی بتون شعرای ترکه حیرتبخش افکار اولدن چونکه آنلر بر معشوق موهومی تصویر ایدوب غزال حسن و جماله غزلخوان اولدیلر سن ایسه جمال معلومن آشفته‌سی و دلبر مشهودن دلداده‌سی اولدیغن جهتله آنلر بادیۀ حسرتده سرگردان اولدیلر سن ایسه گلشن قربیّت و وصلتده کامران اولدن و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع