کتابخانه

عزیزم مکتوب خوش‌اسلوب وفاپرورانه‌لری مطالعه‌گذار مشتاقانه‌م اولدی

فهرست مطالب

اسکندرون

بواسطۀ جناب آقا عبدالمهدی

حلب

جناب علی افندی المحترم

هواللّه

عزیزم مکتوب خوش‌اسلوب وفاپرورانه‌لری مطالعه‌گذار مشتاقانه‌م اولدی مضمونندن نهایت تأثّرات قلب حزینه حاصل اولدی تهوین مضایقه ایچون الطاف سبحانیّه‌یه مراجعتله عنایت ربّانیّه‌سنی شایان بیورلمسی اوزره کمال عجز ایله تضرّع و ابتهال اولندی ربّم توفیقات صمدانیّه‌سنی ارزان بیورسون اوچیوز لیره بورجی ایفا و اثمانندن متباقی قالان مبلغی باشقه بر صورتله سرمایه ایده‌رک چالشه‌رق مدار معیشت اولمق اوزره خانه‌یی صاتمق دها اولی گورینور بوندن بشقه بر چاره‌سی ممکن ایسه قوناغی صاتمق ایجاب ایتمز یوق ایسه بورج آلتنده قالمق قطعیّاً جائز دگل راحت اولملرینی جناب کبریادن استرحام ایدرم و علیکم التّحیّة و الثّنآء ع ع