کتابخانه

ای یاران و اماء رحمن مدّتی بود که عبدالبهآء را آرزو چنان که در آن سامان مشرق‌الأذکار بنیان گردد

فهرست مطالب

جناب حیدر قلی جناب حاجی محمّد بیک جناب علی بابا جناب عبّاس ابن محمّد علی جناب محمّدوردی جناب آقا ابراهیم ابن آقا اسماعیل جناب آقا مهدی جناب مشهدی کل‌ علی جناب مشهدی علی جناب آقا حجی ابن کربلائی محمّد جناب علی احمد جناب محمّد یوسف جناب محمّد ابراهیم جناب حاجی ابوالقاسم جناب حاجی صالح جناب آقا علی جناب استاد فرج‌اللّه جناب حیدر بیک جناب کل‌وردی جناب ضیآءالحقّ - عبد من اراده اللّه جناب آقا ملّا محمّد جناب محمّد حسن جناب آقا جعفر قلی جناب حاجی بابا جناب آقا حسینعلی جناب آقا علی بابا جناب آقا حسینقلی جناب آقا قربانعلی جناب محمّد یوسفعلی جناب قربانعلی جناب استاد کل ابراهیم جناب علی اکبر جناب آقا میرزا ابوالقاسم جناب آقا سیف‌اللّه جناب آقا ملّا احمد خان جناب رحمت‌اللّه امة‌اللّه بی‌بی خانم امة‌اللّه خیرالنّسآء امة‌اللّه فاطمه امة‌اللّه شرف نسآء امة‌اللّه شهربانو امة‌اللّه مریم امة‌اللّه شرف نساء امة‌اللّه شهربانو امة‌اللّه امّ لیلی امة‌اللّه زلیخا امة‌اللّه شهربانو امة‌اللّه گل نساء امة‌اللّه فاطمه امة‌اللّه کبریا امة‌اللّه زهرا امة‌اللّه فاطمه امة‌اللّه منوّر امة‌اللّه خانم امة‌اللّه فاطمه امة‌اللّه زهرا امة‌اللّه شهربانو امة‌اللّه صبح نساء امة‌اللّه حوری امة‌اللّه شهربانو امة‌اللّه مریم

هواللّه

ای یاران و اماء رحمن مدّتی بود که عبدالبهآء را آرزو چنان که در آن سامان مشرق‌الأذکار بنیان گردد الحمد للّه بهمّت دوستان این ایّام مباشرت گردیده این خدمت در آستان حضرت احدیّت بسیار مقبول زیرا مشرق‌الأذکار سبب روح و ریحان احبّآء اللّه و ثبوت و استقامت اصفیاست این مسئله بسیار مهمّ است اگر تأسیسش بظاهر و آشکار سبب تعرّض اشرار است در هر جا خفیّاً باید تأسیس شود حتّی در هر ده‌کده‌ئی باید محلّی مشرق‌الأذکار باشد ولو تحت الأرض حال شما الحمد للّه موفّق بآن شدید که تأسیس نمائید و در اسحار باذکار مشغول گردید و بتسبیح و تهلیل قیام نمائید طوبی لکم بشری لکم ایّها الأبرار من تأسیس مشرق‌الأذکار و انّی اسأل اللّه ان یجعلکم آیات النّجاح و رایات الفلاح تخفق علی الاکام و التّلال و البطاح و علیکم البهآء الأبهی ع ع