کتابخانه

ای عزیز روحانی نامۀ نامیلرینک مضمونی حقائق و معانی ایله مشحون ایدی

فهرست مطالب

بواسطۀ آقا میرزا جلال

اسلامبول

جناب ناظم علیه التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

ای عزیز روحانی نامۀ نامیلرینک مضمونی حقائق و معانی ایله مشحون ایدی حمد اولسون روابط حبّیّه و تعلّق قلبی سلسله‌آسا مربوط و محکم‌در لطفی بیک حضرتلرینک نامه‌لری دخی اوقوندی جواب یازیله‌جکدر مستقبلده یاران حقیقی حین مرور و عبورده درسعاتده‌کی دوستان عزیز ایله گوروشمه‌لری توصیه اولنه‌جقدر و عموم یارانه تحیّت محبّانه‌می تبلیغ بیورلمسی متمنّادر وقتم اولمدیغی جهتله مختصر یازمغه مجبورم بو خصوصدن طولایی سماحت بکلرم عزیزم ع ع

١٠ ربیع‌الأوّل سنه ١٣٢۶