کتابخانه

زلف دلبر دام‌در خال سیاهی دانه‌در

فهرست مطالب

هو

زلف دلبر دام‌در خال سیاهی دانه‌در

مرغ دل هر تارنه آرامی یوق دیوانه‌در

خوشه‌چین خودپرست اسرار لیلی آکلامز

راز عشقه آشنا مجنون‌در پروانه‌در

بو گوگل معمور ایدی آباد ایدن لطف خدا

لیک عشق آباد اولنجه سر بسر ویرانه‌در

نوحه و ندبه دیمه آه و فغان زارمی

عاشقانه نغمه‌در آهنگی خوش مستانه‌در

پای یاره‌ باق سرشکی ایلرم هر دم نثار

خانۀ چشمم صدف اشک روان در دانه‌در

بستر راحت آرار قرقار هر روبه صفت

کربلای عشقه قوشمق جنبشم شیرانه‌در

عشق قربانگاهی‌در اهل وفانک مقصدی

جسم و جانی صاقلیان بیوایه‌در بیگانه‌در

یوق بنم خوف و رجا جانی دریغ ایتمم سکا

دلبرا سالار عشقک حمله‌سی مردانه‌در

نرگس شهلای چشمک ناتوان بایغین‌ایکن

هپ خطر عطف نظر خونخوار آلای مژگانه‌در

زلف پیچاپیج دلبر مسک و عنبردر ولی

جان یورک لقمه و طعمه بویله بر ثعبانه‌در

تیغ ابرویه قتیلم زخمه مرهم‌در محال

دردمندم فکر و ذکرم بسبتون درمانه‌در

ملک عشق سالاریم خیل و حشم عشّاقلر

مست و مخمورم ندیمم ساغر و پیمانه‌در

ملک هستی ده بتون هشیارلر مست و خراب

جام عشقه سرخوشم قلعه بکا میخانه‌در

کشف اسرار حقایق استیانلر بیلسه‌لر

بو فلاکتگاه عرفان خمرنه خمخانه‌در

نائرۀ عشق خدا اُول شاه مظلومان حسین

یورگی یانغین یوزی خونین گوزی جانانه‌در

جسم پاک نازنینی شرحه شرحه ایتدیلر

حنجری مقطوع خنجر نشتر شریانه‌در

قوشدی صحرای بلایه عشق حقّ سائق اکا

هپ نظرگاه و نگاهی بسبتون میدانه‌در

جاننی جاناننه قربان ایلیوب بودر وفا

تیغ عشقک جوهری خونخوار خونریزانه‌در

حبس و منفی گه عراق و روم گه بو قلعه‌در

سیر اهل عشق آنجق عکّادن فیزانه‌در

عبدالبهاء عباس